Lokalpolitik

Lad os stå sammen - nu

Så skete det igen. Den 3. Limfjordsforbindelse ryddede forsiderne. Men denne gang er det ikke på grund af uenighed i Nordjylland, men manglende vilje fra statslig side til at tage de nødvendige initiativer.

Nu hvor vi omsider er enige om at pege på en statslige finansieret, vestlig forbindelse, så bliver vi ikke hørt i København – eller er det blot noget, vi tror? Historien om den 3. Limfjordsforbindelse har eksisteret, siden Limfjordstunnelen blev indviet i 1969. Den tog rigtig fart i 2001, hvor Amtsrådet besluttede at sætte sig i spidsen for at få en endelig afklaring af hvilken løsning, der skulle vælges. Det blev sammen med Aalborg Kommune og Vejdirektoratet vedtaget at gennemføre en VVM-undersøgelse. En langvarig og heftig debat resulterede i, at to tredjedele af Amtsrådet og Aalborg Byråd pegede på Egholmlinien på bekostning af Lindholmlinien og en paralleltunnel. Naturklagenævnet underkendte imidlertid beslutningen i begyndelsen af 2006, primært med henvisning til en afgørelse i EU fra 2004. Der manglede en række miljøanalyser. Vi blev enige om at gennemføre en fornyet VVM-undersøgelse. Den skulle gennemføres i 2006 p.g.a. kommunalreformen. Men denne gang underkendte Miljøstyrelsen i sidste øjeblik det udarbejdede materiale. Så vi har stadigvæk ikke fået foretaget de nødvendige arealreservationer. Amtsrådet og byrådet har gennem hele forløbet været enige om, at vi på den ene side skal have fastlagt den langsigtede linieføring, og på den anden side skal strække kapaciteten i det eksisterende vejnet – den såkaldte tuning. I Regeringens udspil fra i mandags er der afsat mange midler til ”intelligent styring (ITS) af den overordnede trafik i Nordjylland og Aalborgområdet, herunder ved Limfjordstunnelen” . Dette oplæg er helt i tråd med vore ønsker om tuning og i øvrigt også med regionens nys vedtagne ITS-strategi, hvor Region Nordjylland skal være den danske ITS-region, hvor de nye teknologier afprøves, før de bredes ud til hele landet. Men eksperterne er enige om, at ITS ikke kan erstatte en 3. Limfjordsforbindelse. Vi skal have sat gang i planlægningen af den langsigtede løsning, og der er nordjysk enighed om, at det skal være en vestlig, statslig finansieret linieføring. Den 3. Limfjordsforbindelse er ikke med i regeringsudspillet. Der er - så vidt jeg kan se - slet ikke foreslået nye VVM-undersøgelser. Jeg opfatter det som taktisk udspil til de forhandlinger, der nu er startet. Det er også en invitation til, at vi presser på for at få den med i trafikplanen. Jeg har allerede sendt et brev til Transportminister Lars Barfoed og inviteret ham til Nordjylland, og jeg har sammen med kommunerne taget initiativ til møder i januar med både Folketingets Trafikudvalg og Erhvervsudvalg. Den 3. Limfjordsforbindelse vil være mere end en ny vejforbindelse for at modvirke trængsel. Den vil også være med til at samle regionen og styrke mulighederne for bosætning og erhvervsudvikling - ikke mindst i Vendsyssel. Vi vil have et sammenhængende Danmark og et sammenhængende Nordjylland. Det er nu, vi skal stå sammen. Hvis vi ikke gør det, vil en historisk chance for at få afsluttet den uendelige historie blive forpasset.