Lokalpolitik

Lad os standse snakken nu

RÅDHUS:På det seneste byrådsmøde diskuterede vi, om der skulle bevilges yderligere 200.000 kr. til udvikling af "projekt - nyt - rådhus". Det var fint, at vi sidste år afsatte 50.000 kr. i budget 2011 til en foreløbig undersøgelse af, hvad det økonomisk vil indebære at samle alle de kommunale forvaltninger i én bygning. Det overslag har vi nu: Ca. 150-175 mio. kr. vil bygningen koste, med en årlig driftsbesparelse (specielt sparet tid på landevejen mellem forvaltningerne for medarbejderne) på 6,4 mio. kr. - en besparelse der dog først får gennemslag om ti år, da renter og afdrag på lånet til anlægsudgiften i denne periode vil overskygge besparelsen. Det er for dyrt. Var vi sikre på, at den nuværende kommunale struktur med 98 kommuner holder de næste 20-30 år, havde det måske været fornuftigt, men specielt udmeldingen om regionernes nedlæggelse tyder på, at den nuværende kommunestruktur ikke er fremtidssikret ret længe. Hvis vi skulle optage et lån til nyt rådhus, ville det blokere for mange vigtigere anlægsbehov i mange år fremover. Behovet for nye institutionsbyggerier, vedligeholdelsesprojekter, flere cykelstier, byfornyelser osv. ville ikke kunne tilgodeses. Derfor: Lad os standse snakken nu. Nu kan vi se, hvilke økonomiske omkostninger det vil have at samle forvaltningerne. Men lad os se fremad: Vi renoverede og ombyggede de eksisterende rådhuse i de fire gamle kommuner ved sammenlægningen i 2005, så de kunne huse forvaltningerne, der nu ligger spredt rundt om fjorden. Og det er vel egentlig et gode for borgerne, at Mariagerfjord Kommune er administrativt synlig i det geografisk store og tyndt befolkede område. Det er også et gode for kommunens fire hovedbyer Hobro, Arden, Hadsund og Mariager, at en stor del af det administrative personale handler ind i byen, før de drager hjem om aftenen. Og moderne kommunikationsteknologi kan i høj grad kompensere for ulemperne ved en fysisk opsplitning af personalegrupperne. Derfor bør vi ikke gå videre nu, men 14-14-afgørelsen (der var et medlem fraværende) i byrådssalen tyder desværre på, at sagen endnu ikke er helt død.