Bortførelser

Lad os stemme om grundloven

Statsminister Anders Fogh Rasmussen advarer oppositionen mod at tage den kommende kongelige baby som gidsel, i deres bestræbelser på at få en grundlovsændring.

I stedet vil regeringen og DF helst nøjes med en lille kosmetisk ændring af tronfølgeloven. Hvorfor kan undre, når det er den bedste mulighed i årevis for at kunne få taget hul på en ny grundlovsdebat? Jeg er med på, at barnets køn ikke skal have betydning for dets fremtidige status. Men jeg er også med på, at det er er V, K og DF selv, der virker som gidseltagere her. Den version af grundloven, vi har idag, er den længstlevende nogensinde siden 1849. Ikke fordi den blev skabt fremtidssikret i al evighed, det bildte ingen sig dengang ind, at de kunne, men ene og alene fordi ingen regering har bragt emnet på den politiske dagsorden i seriøs forstand. Reelt burde hver generation i et ægte demokrati have ubetinget ret til at kunne stemme om den grundlov de som borgere er underlagt. Grundloven er ikke hugget i sten på Sinai på bud af højere magter, den er alene en afspejling af ønsker og behov i det samfund der skabte den i 1953. Altså for mere end et halvt århundrede siden og alligevel skal den ikke ændres, mener statsministeren. Har samfundsudvikling og syn på ligeværd og menneskeret stået stille siden da, V, K og DF? Hvilken fjern planet har I befundet jer på? Er der ikke behov for ændringer al den tid? Den nuværende grundlov har mere end et halvt århundrede bag sig og er kun vedtaget af en meget lille del af den nulevende befolkning. Det er næppe udtryk for nogen særlig demokratisk tankegang, hvis man mener, det skal forpligte senere generationer uændret et halvt århundrede efter. Lad mig give lidt beregning i runde tal: Grundloven, som vi kender den, blev vedtaget i 1953. Der er idag 5,4 mio. indbyggere i Danmark, hvoraf kun 280.000 var 25 år eller derover og havde ret til at stemme dengang for 52 år siden. Det er 5,2 pct. af den nulevende befolkning. Kun 5,2 pct. af dagens danskere har altså haft mulighed for indflydelse på den grundlov, vort styre baseres på. Og da den blev vedtaget med den mindst mulige margin på 45,8 pct. af de stemmeberettigede, må man kunne forudsætte at højst 2,3 pct. af de nulevende danskere har stemt for den. Med al den snak om gidseltagning, vil jeg gerne spørge: - er det ikke også gidseltagning af det enorme flertal af danskere, der hverken var født eller havde stemmeret for et halvt århundrede siden, at de ikke kan få indflydelse på den grundlov deres land regeres efter? En grundlov, som højst 2,3 pct. af dagens danskere har stemt for? Et antal der endda, af naturlige årsager, bliver stadig mindre år for år? Havde danske politikere og vælgere da i tilbage 1953 en af højere magt given ret til at lovgive for kommende generationer ud i al fremtid? Næppe, selvom V, K og DF synes at mene det. Den yngste vælger/deltager i grundlovsafstemningen i 1953, er idag 78 år gammel. Det vil sige, at ingen danske vælgere idag mellem 18 og 77 år har stemt om indholdet af vort lands grundlov, men skal leve efter den. Det er mig vanskeligt fortsat at opfatte V, K og DF som "demokratiske til marven", hvis man nægter at se sådanne fakta i øjnene og indrette sig derefter. Hvis man fortsat mener, at 95 pct. af dagens danskere ikke skal have ret til at være medbestemmende om landets egen grundlov. Det finder jeg vil være både arrogant og direkte dumt på én gang. Man tror måske i de tre partier, at nutidens og fremtidens frie og ubundne danskere også i længden vil acceptere at være sat udenfor indflydelse, at være afhængige og forpligtede af meninger fra en fjern fortid? Utopia! Og det eksisterer som bekendt ikke. Medejerskab forpligter som bekendt. Og 97 pct. af dagens danskere har intet medejerskab til grundloven af 1953. Spørgsmålet er om de i det hele taget føler det, eller ender med at kaste kærligheden på en eventuel kommende EU-forfatning? En sådan har de i det mindste mulighed for at have indflydelse på, for at sige ja eller nej til, og ikke bare få den trukket ned over hovedet på baggrund af en tilfældig fødselsdato efter 1928. Ja, det er rigtigt; ingen danskere født efter 1928 har haft indflydelse på grundloven. Det er mange mennesker, mange potentielt vrede og utilfredse mennesker, der kan vende op og ned på politiske flertal, hvis det går op for dem at de nedvurderes af V, K og DF. Hvis det går op for dem, at V, K og DF ikke mener, de har forstand til at stemme om deres lands egen grundlov. Mon ikke V, K og DF hellere skulle se at komme igang?