Lad os stemme

Økonomisk samordning giver god mening i et indre marked med en stor handelsblok. Derfor er der på nuværende 16 af EU’s medlemslande, der har indført den fælles valuta euroen som betalingsmiddel.

Den danske euroundtagelse er desværre medvirkende til, at Danmark ikke kan deltage i euroens fordele men må stå udenfor. Store dele af EU’s borgere anvender euroen hver dag, og flere af medlemslandene arbejder ihærdigt for at opfylde de betingelser der skal til for at blive medlem af euroområdet, der nyder godt af en international anerkendt valuta, som investorerne har stor tillid til. At være med i euroområdet er en garanti for prisstabilitet, og landene i euroområdet har overdraget ansvaret for at fastsætte rentesatserne til Den Europæiske Centralbank som fastsætter renten på et niveau, der skal holde inflationen i euroområdet under to procent på mellemlangt sigt. Jeg mener, at det er praktisk at have en fælles valuta i hele EU, og dette vil samtidigt være med til at øge den europæiske integration, da euroen vil være det mest håndgribelige symbol til et fælles værdisæt i Europa, og være medvirkende til at skabe stabilitet og sikkerhed, så enhver der ønsker det, trygt kan investere, købe hus uden at frygte de helt store renter for at optage lån, og det fremmer en livlig efterspørgsel, skaber konkurrencedygtighed, holder udgifterne til gældsafviklingerne nede, og giver regeringerne bedre muligheder for at sænke skatterne eller for at afsætte flere penge til f.eks. sundhedsvæsen, pensioner, sociale ydelser eller infrastruktur mm. EU opererer med et system, der benævnes som, ERM II, der er en valutamekanisme, der skal holde et lands valuta inden for et smalt udsvingsbånd i forhold til euroen og give valutaen en stabil kurs i forhold til de største handelspartnere, ERM II deltagelsen skal føre til, at lande der ønsker at deltage i euroområdet skal opfylde fem kriterier, nemlig, valutakursstabilitet, rentesatser, budgetkontrol, inflation og offentligt gæld. For Danmark vedkommende er der kun den danske euroundtagelser der forhindrer Danmark i at deltage i euroområdet, og indførelse af euroen som nationale betalingsmiddel. Statsministeren bør snart meddele datoen for afholdelse af den folkeafstemning, der skal ophæve euroundtagelsen.