EMNER

Lad os tale om demokrati

Frede Hansen har brugt foråret på at angribe Mellemfolkeligt Samvirke for at være udemokratisk. Det er en alvorlig anklage for en organisation som MS, der netop fokuserer på fattige og underprivilegeredes ret til demokrati, og derfor vil vi selvfølgelig forholde os til kritikken.

Duer demokratiet kun, hvis man er enig i de beslutninger, demokratiet tager? Frede Hansen hævder, at foreningen er udemokratisk, fordi det i foråret 2005 blev besluttet at ændre den organisatoriske struktur fra et repræsentativt demokratisk system til et direkte demokratisk system. Udgangspunktet for beslutningen var, at der skulle findes en anden foreningsstruktur som i højere grad befordrede, at medlemmerne aktivt gik ind i foreningens arbejde og at medlemmerne mere direkte kunne få indflydelse på foreningens besluttende organer. På Mellemfolkeligt Samvirkes Repræsentantskabsmøde i april 2005 præsenterede udvalget derfor et forslag om at foreningens højeste myndighed skulle være en årlig generalforsamling, hvor alle medlemmer kan komme og øve direkte indflydelse på de strategiske beslutninger og valg af foreningens bestyrelse. Derudover blev det besluttet, at alle medlemmer frit kan danne lokale MS-grupper, som selv kan både ud- og afvikle lokale aktiviteter. Frede Hansens udtalelse om, at ”alle aktiviteter skal udgå centralt fra København” samt hans opfattelse af, at ”MS lider af mangel på demokrati”, kan jeg derfor ikke forstå. Et stort flertal i Repræsentantskabet vedtog den nye organisatoriske struktur, og det gjorde de netop fordi de fandt denne model mere demokratisk og mere fokuseret på inddragelse af aktive medlemmer. Beslutningen om at ændre organisationsstrukturen såvel som selve beslutningsprocessen er altså i høj grad blevet gennemført i demokratiets navn. I sit debatindlæg (3.6.) kritiserer Frede Hansen også Mellemfolkeligt Samvirke for en sjusket og respektløs håndtering af medlemsinitiativer, og han nævner i den forbindelse et konkret eksempel fra MS Nordjylland, hvor han selv deltog i en indsamling til fordel for et projekt i Uganda. Frede Hansens anke går på, at han, efter indsamlingen, ikke modtog nogen information om projektets udvikling og at der derudover slet ikke har været nogen udvikling i det konkrete projekt. Årsagen til dette sagsforløb er, at Mellemfolkeligt Samvirke i flere omgange har været nødt til at tilbageholde det indsamlede beløb på grund af problemer med den pågældende modtagerorganisation i Uganda. Vi har endnu ikke kunnet garantere, at pengene ville gå til det rigtige formål, og jeg synes derfor, at vi har behandlet dette gode medlemsinitiativ på ganske ansvarlig vis. Det havde derimod været sjusket og respektløst ikke at følge pengene til dørs og sikre, at de gik til det rigtige formål. I forhold til den interne kommunikation, så vil jeg beklage, at Frede Hansen og MS Aalborg ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om projektets udvikling, og på dette punkt har vi naturligvis ikke levet op til vores ansvar. Men hvad angår Frede Hansens anklager om mangel på demokrati og manglende respekt for vores medlemmer, så synes jeg ikke at kritikken er retfærdig, og jeg mener bestemt, at Mellemfolkeligt Samvirke er parat til at ”snakke demokrati”.