EMNER

Lad os trække på samme hammel

MENIGHEDSRÅDSVALG:For første gang er der opstillet to valglister til menighedsrådsvalget. Det nuværende menighedsråd valgte at lave et orienteringsmøde i Stenum Forsamlingshus, hvorefter de tilstedeværende kunne lave en opstillingsliste til det kommende menighedsråd. Det var fuldstændig efter bogen. Alle, der ønskede det, fik deres mening hørt. Absolut demokratisk. Efter forslag til valg blev de mennesker, som mandag 4. oktober nævnes i NORDJYSKE Stiftstidende, opstillet (liste A). Min overraskelse var stor, da jeg erfarede, at der var indleveret en ny opstillingsliste ved fristens udløb (liste B). Det mest overraskende var, at to af de mennesker, som var på den nye liste, også var tilstede ved orienteringsmødet. De blev endda opfordret til at lade sig opstille. Men det ønskede ingen af dem denne aften. Tolstrup og Stenum udgør nu et menighedsråd med tre medlemmer fra hvert sogn. Tolstrup (og Tømmerby) er stadig hovedsognet og Stenum sogn anneks. Årsagen til at liste B blev dannet er efter min opfattelse, at nogle mennesker i sognet er imod en flytning af præstegården til Stenum. Hvis jeg tager fejl, vil jeg gerne retledes i denne opfattelse. Medlemmer af menighedsrådet i 1998 (altså menighedsrådsmedlemmer før det nuværende råd) har fortalt mig, at beslutningen om flytning af præstegården blev truffet af de daværende menighedsrådsmedlemmer. Der var også dengang enkelte som var imod en flytning. Men hvis modstanden var så udbredt, burde man efter min bedste overbevisning have sørget for, at de tre nye medlemmer fra Tolstrup sogn alle var imod en flytning. Men det gjorde eller kunne man ikke. Det nuværende menighedsråd handlede ud fra beslutningen om at bygge en ny præstegård i Stenum. Og jeg synes at den nuværende formand har gjort et stort og uselvisk arbejde for de to sogne. Fordelen ved at placere præstegården i Stenum er jo også, at man sparer bustransport til konfirmandundervisningen. Tolstrup-Stenum Friskole blev jo dannet, fordi vi dengang i 1988 forstod, at vi skulle trække på samme hammel. Jeg vil opfordre til, at de medlemmer, man ønsker indvalgt i det nye menighedsråd, er mennesker som ønsker sammenhold. Derfor anbefaler jeg, at man stemmer på de medlemmer, der blev opstillet på den første liste, Slut op om det, der er jeres grundlovssikrede ret og mød op til afstemningen. Det var i øvrigt en dejlig oplevelse at se Tolstrup Kirke fyldt til høstgudstjenesten 3. oktober og at se tre hold altergæster. Jeg vil slutte med at citere en linie fra en af Grundtvigs salmer: "Kristendom er i en sum fredens evangelium".