EMNER

Lad os undersøge somalieres forhold nærmere

ASYL: Nu er somalierne igen ude med brok over danskernes uretfærdige behandling af dem. Denne gang er det Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. De vil have somaliernes forhold i Danmark undersøgt, og det kan man kun støtte. Lad os få undersøgt, hvorledes et somalisk familieoverhoved i Nakskov kan få udbetalt 1,2 mio. kr. om året i socialhjælp, inkluderet 300.000 kr. i skattefrie børneydelser. Og hvorfor han har fået asyl, når han rejser i fast rutefart mellem Danmark og det land, han siger, han er flygtet fra. Fortalte regeringen os ikke i dens tiltrædelsesprogram, at alle såkaldte flygtninge, der rejste hjem på ferie skulle have deres forhold undersøgt? Lad os også få undersøgt, hvorledes somaliere på overførselsindkomst kan sende millioner af kroner til deres hjemland. Lad os få undersøgt, hvor mange somaliere, der var bosat i sikre nabolande, indtil de hørte om luksuøse bistandsydelser i Danmark.Lad os få en ny kommission på besøg i Somalia, der undersøger hjemsendelsesmulighederne under devisen: Ingen hjemsendelse, ingen u-landshjælp Da borgmestre nægtede at modtage somaliere med baggrund i disse menneskers kulturfremmede og asociale opførsel, blev kravet afvist af en meget gæstfri SR-regering. VK siger, at den vil prioritere Danmarks og danskernes interesser. Hvornår vil det borgerlige flertal starte en generel repatriering af somalierne i Danmark?