Lad os værne om de værdier vi har

STRUKTUR:Så længe man lever, er man en del af samfundet, Derfor berører den nye kommunestruktur i Sæby Kommune også den ældre befolkningsgruppe. Mange har, som jeg, været mange år på arbejdsmarkedet - og der er kommet erfaringer i rygsækken, både gode og dårlige. Jeg har i min tid oplevet mange sammenlægninger indenfor forskellige områder - og stiller ofte spørgsmålet: hvilke positive ting er der opnået, som er kommet borgere, eller medarbejdere til gode? Med forslagene til den nye struktur i Sæby Kommune, får vi måske vore forvaltninger spredt over et stort område. Skal ældreplejen styres fra Skagen eller Brønderslev, skolerne fra Dronninglund eller Frederikshavn, Teknik og Miljø fra... osv. Hvad med den tid der skal bruges på landevejen, ved møder, undervisning for et fælles personale m.m. Måske er der indhentet økonomiske gevinster, men er det det man ønsker, hvis de værdier, man vægter højt i tilværelsen, er forsvundet? Jeg ved, med stor erfaring, at de bedste arbejdspladser, er der, hvor man kan overse strukturen, man bliver værdsat som medarbejder, og hvor man har lyst til at gøre en ekstra indsats, for at få arbejdet til at fungere. På en stor arbejdsplads mister medarbejderne deres engagement og arbejdsindsatsen forringes. Man kender ikke hinanden, kender ikke ledelsen, og hvorfor så tage den ekstra vagt, når kollegaen er syg? Jeg synes, vi i Sæby Kommune har alt mulig grund til at være stolte af den ældrepleje, vi har og det både på vore ældrecentre og i hjemmeplejen. Hvorfor skal vi så ødelægge det, der er bygget op, ved at lave en storkommune, hvor det er svært at bevare de mål, der er sat, lige meget om kommunen går mod nord eller syd eller vest. Lad os bevare roen og værne om de værdier vi har. Det med at skræmme os har vi været udsat for før, så lad os ikke påvirke af det. Jeg er sikker på, at de områder, der skal samarbejdes omkring, det løser vi, når vi forhåbentlig til den tid ved, hvad det i grunden er for problemer, vi skal løse. For det er der jo ingen, der endnu har fortalt os. Vores samfund prioriterer penge frem for de menneskelige værdier, hvor mennesker trives, tager hånd om hinanden, og får den hjælp, der er behov for, om man er ung eller gammel. Jeg synes, Sæby Kommune skal vise, det kan lade sig gøre, ved at bevare den størrelse den har i dag og bevare nærdemokratiet.