Lokalpolitik

Lad penge følge med

Det er en stor glæde for mig, at man den seneste tid har kunnet følge nyhederne og løbende set at flere partier - senest Venstre - indse fornuften i, at landets 5 regioner bliver nedlagt og pengene kanaliseret fra administration m.v. til reelle behandlinger af patienter i alle afdelinger af sundhedssektoren.

Udover sundhedssektoren rummer vores fem regioner og dele af den offentlige transport, og herfra skal blot lyde en appel til landets folketingspolitikere, at såfremt den offentlige transport udlægges til kommunerne, at der følge de nødvendige ressourcer med. Kommunernes økonomi er presset som det er nu, og ikke mange kommuner ville kunne løfte den fulde opgave uden at have de nødvendige økonomiske midler. Den offentlige transport er meget væsentlig, ikke mindst i midt- og Vestjylland, hvor der ofte er langt mellem byerne og endnu længere mellem de offentlige busser. I mange af vores landsbyer er der gennem mange år blevet nedlagt den ene busrute efter den anden, hvilket ikke er fremmende for at holde liv i de små byer. Det er selvfølgelig en politisk beslutning, hvorvidt man ønsker landsbyliv el ej, men hvis man ønsker de lands- og mindre byer, hvilket jeg gør, er transport mulighederne til og fra disse en stor del af livsnerven, det behøver ikke nødvendigvis være store busser, det kan være teletaxier, rabatordninger på almindelig taxi ørsel, fordelagtige samkørselsordninger for beboerne og så videre. Ofte vil man nok også finde at lokalpolitikere, der kender et lokalområde til finger spidserne, og ved hvor de trafikale udfordringer er, vil have bedre muligheder for at arbejde sammen på tværs af kommunegrænserne og få den offentlige transport til at køre på skinner.