Politi

Lad politiet få politiopgaver

BETJENING:Samtidig med at den netop offentliggjorte rapport fra Visionsudvalget gerne skulle give anledning til en styrkelse af politiet og en bedre betjening af borgerne, bør man tage politiets mange opgaver op til vurdering. Der kan ikke være uenighed om målet med en politireform – at få et hurtigt og effektivt politi, som både kan efterforske kriminalitet og forhindre at der begås ny kriminalitet. Visionsudvalgets rapport angiver en række veje man kan gå, og det drejer sig ikke kun om at reducere antallet af politikredse, selv om det har fået mest omtale i medierne. Med de moderne former for kommunikation er det faktisk mindre væsentligt, hvor man placerer politiledelsens kontorer. Derimod er det vigtigt, at borgerne kan føle sig trygge – overalt i landet og døgnet rundt. For at skaffe de nødvendige ressourcer vil man rationalisere i politiets administrative opgaver, så flere betjente kan komme ud og blive synlige i gadebilledet. Det er udmærket. Men det er også væsentligt, at man "rydder op" i de mange opgaver, der i dag er pålagt politiet. Umiddelbart kan man sagtens forestille sig, at en del af opgaverne kan overlades til andre – offentlige eller private – virksomheder. For eksempel behøver det ikke at være en politiopgave at stå for hittegodskontorerne. Den opgave kan løses lige så godt og fuldt ud betryggende af andre. Det samme gælder udstedelse af forskellige tilladelser efter forud fastsatte regler. Og politiet skal alligevel samarbejde med andre myndigheder for at kontrollere oplysninger om en person, når der udstedes pas, hvorfor den opgave måske også med fordel kan overdrages til eksempelvis et kommunalt folkeregister. Visionsudvalget peger selv på, at politiet i dag håndterer mange opgaver og situationer af social og psykologisk karakter, og at politiets ressourcer i stedet bør anvendes til opgaver af klar politimæssig relevans. Naturligvis skal politiet have en central plads i samfundets bestræbelser på at opklare og bekæmpe kriminalitet, men det sker allerede i dag i et samarbejde med andre myndigheder og institutioner. Vægten i dette samarbejde kan måske fordeles anderledes, således at politiet udelukkende tager sig af den politimæssige del af arbejdet. Sammen med de øvrige elementer, der indgår i Visionsudvalgets rapport, kan denne "oprydning" i politiets opgaver være med til at sikre, at borgerne får en bedre betjening af politiet.