EMNER

Lad propperne springe

Folketinget har netop godkendt Lissabon-traktaten, og Radikale Venstre lader propperne springe i sekretariatet på Christiansborg. Det er en demokratisk mærkedag og en milepæl i det europæiske samarbejde - både med danske og europæiske briller.

Lissabon-traktaten baner vejen for et mere demokratisk EU til gavn for danskerne såvel som for de øvrige 488 mio. europæiske borgere, og på det radikale sekretariat lader vi i dag champagne-propperne springe. Samlet set er Radikale Venstre meget tilfreds med Lissabon-traktaten. EU får mulighed for at lægge vægt bag udenrigspolitikken. Værdier og rettigheder er klart formulerede og juridisk bindende. EU skal bekæmpe klimaforandringer. Det retlige samarbejde, der bl.a. handler om bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet, bliver mere effektivt. De demokratiske elementer er blevet styrket. Lissabon-traktaten er endnu et skridt i retningen af et Europa, der beskytter borgernes rettigheder og spiller en aktiv rolle på den globale scene. Samlet set er den et godt resultat, der klæder EU på til udfordringerne af i dag. Nu kan vi endelig afslutte diskussionen om stemmeregler og institutionernes indretning, og i stedet diskutere det politiske ansvar og de konkrete initiativer - det er vores hverdag, som EU i virkeligheden handler om. Lissabon-traktaten er ikke en helt ny traktattekst, men derimod en række ændringer til de eksisterende traktater, som f.eks. styrker demokratiet: * Borgerinitiativet: En million europæiske borgere kan opfordre Kommissionen til at fremlægge et bestemt forslag. Det kan engagere de europæiske borgere i europæisk politik og trække EU tættere på os som borgere - det gør EU mere demokratisk. * Europa-Parlamentet får mere indflydelse. De folkevalgte i Parlamentet skal nu inddrages i beslutningerne på 50 nye områder. * De nationale parlamenter herunder Folketinget - får en større rolle. De folkevalgte i hvert enkelt land kan nu holde Kommissionen i ørerne, hvis nærhedsprincippet ikke er overholdt.