EMNER

Lad samfund få del i ressourcer

NORDSØEN:Økonomi- og erhvervsministeren har indgået en aftale med A.P. Møller om ændrede betingelser for olieproduktionen i Nordsøen. Indtil da havde et folketingsflertal bestående af Socialdemokraterne, de radikale, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkeparti presset regeringen, idet disse partier var parate til at lovgive uden om regeringen, for at sikre en større indtægt til staten fra olieproduktionen. Og det er helt oplagt at forestille sig, at det er på den baggrund, at regeringen, der ellers har været mere end nølende i dette spørgsmål, pludseligt valgte at forhandle med A.P. Møller. Regeringen var simpelthen bange for at blive stemt ned i folketingssalen. Der er heldigvis flere gode elementer i aftalen, der ligger tæt op af de krav, som vi fra socialdemokratisk side stillede forud for forhandlingerne. Men der er også nogle problematiske forhold, som skal undersøges nærmere, inden vi beslutter os endeligt for, om vi vil lægge stemmer til udmøntningen af aftalen. Det gode ved aftalen er, at den sikrer statskassen en større del af overskuddet fra olieproduktionen. Det sker gennem ændringer af skatterne, så de i højere grad kommer til at ligne dem som fx Norge og England har. Derudover ligger det i aftalen, at staten fra 2012 uden betaling får en ejerandel på 20 pct. af Dansk Undergrunds Consortium (DUC). A.P. Møllers gevinst ved aftalen er til gengæld en kraftig forlængelse af eneretsbevillingen med 30 år. Regeringen vurderer, at aftalen samlet set vil give 31 mia. kr. til statskassen i perioden frem til 2042, ligesom regeringen har meldt ud, at de øgede indtægter skal bruges til at betale af på statsgælden. Men der er altså også problemer med aftalen. På tre områder har vi Socialdemokrater krævet yderligere oplysninger om aftalens indhold og konsekvenser. Vi vil for det første have en redegørelse, der detaljeret beskriver de økonomiske konsekvenser af aftalen. Hvad vil ændrede oliepriser og renteniveauer f.eks. betyde for statens indtjening? For det andet vil vi have en redegørelse vedr. konsekvenserne af den del af aftalen, der giver AP Møller kompensation for alle de regel-ændringer, der påfører olieselskaberne omkostninger frem til 2042. Der er tale om en "musefældeklausul", men vi vil ikke være med til at binde de kommende folketingspolitikere på hænder og fødder. De skal selvfølgelig have mulighed for fx at stille øgede krav til miljø og sikkerhed uden, at selskaberne skal kompenseres for det. Endelig for det tredje, vil vi have en redegørelse for, hvordan staten kan følge olieproduktionen tæt og evt. have indflydelse på den frem til 2012, hvor den bliver medejer af DUC.