Lad sygeplejersker lære førstehjælp

Førstehjælp redder liv. Derfor foreslår socialdemokraterne, at alle nyuddannede sygeplejersker skal lære førstehjælp på sygeplejestudiet.

Det kan nok komme bag på mange, at førstehjælp slet ikke er obligatorisk i sygeplejeuddannelsen, selv om den nogle steder er det. Man kan i dag ikke gå ud fra, at en sygeplejerske kan give den fornødne førstehjælp. Det kommer an på, hvor hun/han er uddannet, for faget er kun obligatorisk på henved en tredjedel af landets sygeplejeskoler. Det er en så indlysende mangel, at socialdemokraterne nu har fremsat et beslutningsforslag, som allerede fra i år skal sikre faget førstehjælp på alle sygeplejeuddannelser. Dermed retter vi op på en mangel, som man godt med lidt bagklogskab kan påstå skulle have være ændret for længe siden. For i en foreløbig behandling kan førstehjælp være livsvigtig for et skadet eller akut sygt menneske på selve ulykkesstedet. Sygeplejeordninger i andre europæiske lande indeholder de også et obligatorisk kursus i førstehjælp som selvfølgelig del af uddannelsen. Med forslaget sigter socialdemokraterne på at gøre en allerede god uddannelse bedre, samtidig med at vi får indført ensartede uddannelsesvilkår i hele landet. Vi foreslår at lægge 12 timer i førstehjælp ind i første semester på alle uddannelsessteder. Vi forudsætter som en selvfølge, at indførelsen af obligatorisk førstehjælp som resten af uddannelsen er omkostningsfri for sygeplejeeleven, dvs. at kurset i førstehjælp ikke skal betales ved hjælp af brugerbetaling. Finansieringen kan ikke være et stort problem i den nuværende situation, hvor der er et stort overskud på næste års finanslov. I realiteten er der blot tale om en administrativ omlægning, da der herken skal findes ekstra lærere eller undervisningsmateriale de steder, hvor førstehjælp allerede er obligatorisk. Udgifterne til de andre to tredjedele af uddannelserne vil være overskuelige. Vi vil også være opmærksomme på at give andre sygeplejestuderende end de nyoptagne adgang til kurserne som efteruddannelse. Det skal være muligt at få førstehjælp som efteruddannelse for de sygeplejersker, som er blevet færdigtuddannede, inden det obligatoriske kursus bliver indført. Forslaget er stærkt inspireret af de Sygeplejestuderende Landssammenslutning, som i en længere periode forgæves har prøvet at arbejde for obligatorisk førstehjælp. Hidtil har hverken indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen eller undervisningsminister Ulla Tørnæs – begge (V) – vist sig forstående, og derfor må tiden nu være kommet til at stille et konkret forslag. Nu forlyder det dog, at uddannelseslederne selv er på vej til at gøre førstehjælp obligatorisk, og det afventer vi med interesse. Det er sådan set underordnet, om førstehjælp kommer ind som følge af et lovinitiativ eller som et frivilligt tiltag – bare vi nu får fjernet den ikke uvæsentlige skønhedsplet fra sygeplejerskeuddannelsen. Nu starter vi med sygeplejerskeuddannelsen, men der er behov for at vi efterfølgende ser på de øvrige uddannelser i sundhedsvæsenet. Her kan man med rette bruge samme argumentation om forventelighed. Men jeg vil håbe, at vores initiativ om at flere skal lære førstehjælp vil få de uddannelsesansvarlige institutioner til at indse det fornuftige i, at alle der arbejder i sundhedssektoren, kan førstehjælp. For førstehjælp redder liv.

Breaking
Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag aften
Luk