Alternativ energi

Lad valgdagen komme

I det år, jeg fylder 97, har statsministeren proklameret, at Danmark skal være fri af fossile brændsler.

Og selv om der er mange år til, er der ingen grund til at vente helt så længe. Det er tydeligt, at Flemming Jansen og andre idé- og mørkeforladte mænd ikke har forstået budskabet. Der er behov for, at vi fremrykker processen og sætter os en række delmål, således at vi ikke står i den situation. Da Jimmy Carter var USA's præsident, fik han installeret nogle mindre solfangere i taget af Det Hvide Hus. Han kom fra Syden, hvor solen skinner længe og meget. Det første, præsident Reagan gjorde i sin embedsperiode, var at få pillet solfangerne ned. Rigtige amerikanere bruger nemlig olie. Nøjagtig den samme fejl har VK-regeringen begået i vindmøllepolitikken. Og til den tid kan det sagtens være, at alle oliekilder i Nordsøen er tørret ind. Forudsætningen for at sælge noget til andre er, at vi også selv investerer i både biogasanlæg, vindmøller, solenergi osv. Det virker ulogisk, hvis man skal forsøge at sælge noget til andre, man ikke selv vil eje. Hvis vi starter en grøn bølge, vil der kunne skabes tusindvis af nye job. Det viser erfaringerne fra Tyskland og projektet med solfangerne i Strandby - ifølge virksomheden Arcons oplysninger. Her forholder det sig således: Solfangerne i Strandby fremstilles i Skørping. Her finder vi mere end en samlefabrik, fordi mange komponenter produceres på stedet med højteknologisk produktionsudstyr. Svejserobotter og specialmaskiner kommer også fra lokalområdet, nemlig fra Migatronic i Aabybro og JLM Teknik i Hobro. Isolationen kommer fra Rockwool fremstillet i Hobro, mens fragt og montering varetages af lokale medarbejdere. Endelig står solfangerne på beton fra Ingstrup. I produktionen bruger man endvidere fjernvarmerør fra Løgstør Rør og Grundfos-pumper. Ingeniører og maskinmestre projekterer solvarmeanlæggene fra Skørping, og de bliver brugt til projektarbejde i fem andre europæiske lande. Bliver der et overskud, så bliver kapitalen stående i Danmark, fordi Arcon er ejet af VKR Holding (Velux-koncernen). Det giver mange positive følgevirkninger at have et godt kendskab til hjemmemarkedet. Som eksemplet viser, giver det en internationalt brugbar ekspertise. Det er muligt, at de fyrede fra Vestas i Skagen, Rudkøbing, Nakskov og Viborg ikke bare lige kan sættes til at fremstille alternativ energi. Men en ting er sikker. Hvis vi ikke gør noget, sker der ingenting. Men hvis vi udvikler sektoren yderligere, vil vi have noget at leve af i fremtiden. En lignende effekt kan også frembringes i Dronninglund, som vil lave et lignende anlæg, hvis vi sørger for at ændre forudsætningerne i afgiftssystemet for varmepumper, således at det varme vand om sommeren kan gemmes i jorden til om vinteren. Flemming Jansens nedladende holdninger til min person om, hvad jeg har opnået i mit politiske liv, overlader jeg trygt til vælgerne på valgdagen at bedømme, og lad den komme så hurtigt som muligt, så vi kan sørge for, at Flemming Jansen kan sidde og trille tommelfingre og tænke over så lidt som muligt. Han har så rigeligt afsløret, at visioner og udvikling ikke er regeringens dagsorden, så derfor er det jo bedst, at der er andre, der kommer til, så vi kan sørge for uddannelse og beskæftigelse til nordjyderne.