EMNER

Lad valgretsalder være 16 år

”Det vil kunne styrke ungdommens tillid til demokratiet”, udtalte en yngre Uffe Ellemann-Jensen i 1977, da lovforslaget om sænkelse af valgretsalderen fra 21 til 18 blev førstebehandlet i Folketinget.

Det lykkedes som bekendt ”Komiteen for 18 års valgret”, med daværende statsminister Anker Jørgensen i spidsen, at sikre sig bred opbakning til forslaget - ikke alene blandt de fleste partier i Folketinget, men også i befolkningen, da forslaget var til folkeafstemning 19. september 1978. Lige siden har 18-årige kunnet stemme og stille op ved samtlige valg i Danmark, og de har gjort det i stor stil. Faktisk er stemmeprocenten langt den største blandt de helt unge vælgere. Nu er der gået tredive år og meget er sket siden. Hvor Danmark i 70'erne gik foran og var blandt de første til at introducere valgret til de 18-årige, er Danmark nu ved at sakke bagud. Rundt om i Europa sænkes valgretten til 16 år. I Østrig har de 16-årige netop fået stemmeret til alle valg, det samme gør sig gældende i flere tyske delstater og i både England og Norge har de konkrete planer om at sænke valgretsalderen. Vi synes også, at tiden er inde til 16 års valgret i Danmark. Unge på 16 og 17 år er gamle nok til at betale skat og komme i fængsel, men de er – som loven er i dag - ikke gamle nok til at bestemme, hvem der skal være Statsminister. Det er den urimelige virkelighed, som 16-årige oplever i Danmark. Det bør laves om! Først og fremmest er 16-årige kvikke nok til at stemme. Unge forholder sig aktivt og kritisk til verden omkring sig. Det er en myte, at unge er lette ofre for politisk propaganda eller blot vil kopiere forældrenes stemme. Hvornår har vi f.eks. sidst hørt om teenagere, der gør præcis, som deres forældre siger? Ved at sænke valgretsalderen vil 16-årige netop blive motiverede til at forholde sig konkret til politiske spørgsmål, partiernes holdninger og demokratiet som sådan. De unge vil kort fortalt leve op til det ansvar, de får. I øvrigt er vi i disse år vidne til en begyndende demokratisk skævvridning. I takt med at aldersgennemsnittet i befolkningen stiger, vil unges stemmer fylde relativt mindre. Dermed risikerer vi, at den politiske debat reduceres til spørgsmål om efterløn og hjemmehjælp. Det vil bringe bedre balance i sammensætningen af de stemmeberettigede, når vi giver de 16-årige valgret. Derudover er det også værd at have med i overvejelserne, at andre landes 16-årige snart vil kunne stemme til f.eks. Europa-Parlamentet. Og hvor rimeligt vil det egentligt værre, hvis østrigske og snart engelske 16-årige kan bestemme over danske 16-årige, som ikke selv har stemmeret? Nej, det duer naturligvis ikke! Hvad med myndighedsalderen? vil de skeptiske udbryde. Skal det ikke følges ad? Nej, ikke nødvendigvis og ikke hvis vi kigger på andre aldersgrænser. Vi har en kriminel og seksuel lavalder på 15 år. Nogle politikere vil ligefrem have den kriminelle lavalder længere ned. Studerende er først helt uafhængig af deres forældres økonomi i SU-systemet, når de fylder 19 år. Du må kører knallert, når du er 16 år. Der er grænser for, hvornår du må købe cigaretter i et supermarked og hvor gammel du skal være for at se bestemte film. Og så er der 24-årsreglen for, hvornår unge må bosætte sig i Danmark med en ægtefælde fra et andet land. Sådan er der så mange paradokser i den måde, vi har indrettet vore love, regler og hensigtserklæringer på i Danmark. Men mon ikke de 16-årige også har en holdning til alt dette? En diskussion om lavere valgret bør nødvendigvis forholde sig til alle disse spørgsmål: myndighedsalderen, udviklingen i udlandet, fornyelsen af vores demokrati, den demografiske skævvridning osv.? Men debatten skal tages nu. Tiden er nemlig moden til at sænke valgretsalderen til 16 år. Det vil styrke de unges tillid, engagement og interesse for demokratiet.