Ladt i stikken

KIRKEGÆNGERE:Fra min tidligste ungdom har jeg haft den vane, når jeg var til gudstjeneste, at benytte salmebogen, ikke alene til at synge efter, men til at følge med i de tekster, som præsten undervejs læste fra altret, altså for eksempel dagens kollekt, lektie, episteltekst eller evangelietekst. Det har altid været rart for mig både at høre teksterne læst op og samtidig at kunne følge med i min salmebog. Derfor skuffer det mig ikke så lidt, når nogle præster vælger at læse helt andre bønner end dem, der står i salmebogen. Disse præster har formodentlig indhentet biskoppens tilladelse til at benytte de alternative bønner. Men den tilladelse hjælper jo ikke mig og andre, der af forskellige grunde ønsker og har haft som vane at følge med i salmebogen. Jeg kender ikke begrundelsen for og forstår egentlig heller ikke behovet for at fravælge de bønner, som dygtige og tænksomme teologer omhyggeligt har valgt til alle kirkeårets helligdage; til mange af helligdagene findes i salmebogen endda to valgmuligheder. Men der må åbenbart være andre - måske retningsprægede - teologer, der har fundet det nødvendigt at udgive alternative samlinger af bønner, måske fordi de mener, at salmebogens bønner ikke er gode nok. Præster, som tillader sig at benytte de knap så autoriserede bønner, lader imidlertid os "salmebogstro" kirkegængere i stikken.