Læbælte må vige for amtets cykelsti

Kun en enkelt række træer bliver bevaret foran Borremose Ungdomsskole på Løgstørvej

EMNER 16. september 2002 08:00

BORREMOSE: Til oktober går Nordjyllands Amt i gang med at anlægge en halvanden meter bred cykelsti på begge sider af Løgstørvej fra Kgs. Tisted og til rundkørslen ved hovedvej A 13 ved St. Binderup. Allerede på nuværende tidspunkt har amtet placeret træpæle med gule flag på strækningen for at markere den 3,4 kilometer lange strækning. Den planlagte linieføring betyder, at adskillige træer og buske i det eksisterende meterhøje læbælte foran Borremose Ungdomsskole ud mod Løgstørvej må vige pladsen. - Normalt kræver anlæg af en cykelsti indragelse af et 7,5 meter bredt areal, men vi har været så heldige på et fælles møde med amtets teknikere og en landinspektør at blive enige om kun at skulle afstå fem meter foran selve ungdomsskolen og de to lærerboliger. Det giver os mulighed for at bevare en enkelt række træer i læbæltet, forklarer Bent Laursen, nytiltrådt forstander for ungdomsskolen. Til gengæld må ungdomsskolen afstå de sædvanlige 7,5 meter brede jordbælte til amtet foran sportspladsen mod sydvest, hvilket betyder fældning af en stor del af træerne mellem pladsen og Løgstørvej. Klar næste sommer Nordjyllands Amt begynder arbejdet med at anlægge den nye cykelsti i oktober. Efter tidsplanen skal den 3,4 kilometer lange strækning på begge sider af amtsvejen stå klar næste sommer. - Af samme grund afventer amtet nok selve asfaltarbejdet på stien til foråret, påpeger ingeniør Knud Erik Jessen fra vej- og forsyningsafdeling i teknisk forvaltning. Det er specielt Borremose Ungdomsskole, der har presset amtet for at få anlagt cykelstien langs Løgstørvej. Blandt andet arrangerede eleverne for to år siden en happening på skolen, hvor de midt under det lokale Venstres traditionelle sommermøde med bannere og skilte demonstrerede deres utilfredshed med cykelforholdene på den trafikerede Løgstørvej. Fra Aars til Stenild Når cykelstien fra indkørslen til Kgs. Tisted og de 3,4 kilometer frem til rundkørslen ved hovedvej A 13 står klar næste sommer, bliver det muligt at cykle enten nordvest til Aars via de eksisterende cykelstier på begge sider af Aggersundvej eller den anden retning ad de eksisterende cykelstier de 4,4 kilometer til Nørager og videre mod Stenild, hvor amtets cykelstier stopper. Ifølge ingeniør Knud Erik Jessen har Nordjyllands Amt ingen konkrete planer om at forlænge cykelstierne videre fra Stenild ind mod Hobro. - Cyklisterne har nemlig mulighed for fra Stenild at cykle ad mindre trafikerede kommuneveje via Hannerup og Hørby ind til Hobro, påpeger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...