EMNER

Læg bare kogebogen væk

Umulige ideer er også velkomne hos Kulturkontakten

SKØRPING:Skørping Kommune har fået et samlende forum for det lokale kulturliv, Kulturkontakten, hvor fem aktive personer er parate til at hjælpe nye ideer frem. Og her er vildskab og løssluppen fantasi bestemt ikke nogen hindring. De fem i Kulturkontakten har alle været med til at bevise, at selv det umulige kan lade sig gøre ved fælles hjælp: - Hvis man slår op i en kulturkogebog, så skulle det jo ikke kunne lade sig gøre at lave en kulturkøbmand i St. Brøndum eller en skulpturpark i Smidie, siger bibliotekar og kulturkoordinator Arne Arildsen som eksempler på lokale ”humlebi-projekter”, som teoretisk set ikke skulle kunne bære, men som personer i Kulturkontakten ikke desto mindre har fået til at flyve. Det er antikvarboghandler og organist Birgit Møller Sørensen med Kulturkøbmanden, og gøgler Jørgen S. Mortensen med skulpturparken. De øvrige tre er forstanderen på Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum, Berno Jakobsen, en tredjedel biografdirektør Charlotte Meng Kristensen, Skørping, og musikskoleleder Søren Steen Nielsen, Skørping. Hver især er de alle aktive i mange sammenhænge i lokalområdet. - Det er fem meget forskellige personer, men de har det til fælles, at de alle er særdeles synlige og aktive, hvor de er, siger Arne Arildsen, som med Kulturkontakten også har fået en samarbejdspartner og ”støttegruppe” i sin funktion som kulturkoordinator. Hele den nye ordning udspringer af erfaringerne fra kulturkommuneåret i 2002, som blev fulgt op med en ny kulturpolitik vedtaget af byrådet i 2003. - Kulturkommuneåret viste, at det er godt at have en koordination, og at vi skal beholde netværket og kontakten til foreningerne, siger Arne Arildsen, som også var koordinator for kulturkommuneaktiviteterne i Skørping. Kulturkontakten skal også fungere som et bindeled mellem græsrødder, forvaltning og politikere, og gruppen har blandt andet til opgave at fordele midlerne i en lille udviklingspulje på 30.000 kr. - Det er ikke mange penge, men vi fandt også ud af i kulturåret, at det selvfølgelig er nødvendigt med nogle penge, men det er ikke vildt afgørende, at der er mange penge fra starten. Selv et lille beløb kan blive den første byggeklods. Det kan være lige det skulderklap, der skal til, for at man selv kan arbejde videre, siger Arne Arildsen og opfordrer alle til at komme frem med deres ideer: - Kulturkontakten er parat med åbne arme. I 2004 er ansøgningsfristerne til puljen 15. marts, 15. juni, 15. september og 15. december. Kulturkontakten skal også stå for at arrangere et årligt inspirationsseminar for de lokale kulturaktører og har desuden ansvaret for at pege på et forslag til en årlig kulturel udgivelse på Skørping Kommunes vegne. I mange år har det været en tradition at udgive en årlig Skørpingplakat, nu åbnes der også for andre kunstneriske udtryk, for eksempel en cd eller en kombination af udtryk som med Himmerlandsfrisen i kulturåret 2002.