Læg dæmper på fester

Jeg er født i en lille landsby i Indien med en sølvske, ja, i hvert fald med en forsølvet ske i munden.

Mine forældre var rige nok til, at jeg ikke savnede nævneværdige ting. Jeg har haft en god barndom med en skolelære, som var kristen. Mr. Daniel fortalte mig om Jesus og kristne værdier, jeg fortalte ham om Shiva og Vishnu og Hindu værdier. Jeg må sige, det var en lykkelig barndom. Jeg troede, at hvis man boede i et kristent værdibaseret samfund, ville alt være lykkeligt, indtil jeg læste om Auschwitz og senere besøg. Det har podet mine tanker med uforståelige konflikter. Da man dræbte seks millioner jøder, døde den europæiske civilisation i Auschwitz. Det var ikke bare jøder, man har brændt der, men hele den kristne europæiske kultur. Jødisk kultur har tilført værdier til hele det vestlige samfund. Der er ingen områder uden jødiske bedrifter: Videnskab, uddannelser, medicin, kunst, teknologi og international handel, ja, på alle felter. For at vaske den dårlige samvittighed af den misgerning og vise, at man ikke er racist, har man tilladt 20 millioner muslimer at immigrere til Europa uden at filtrere for at fange bundfaldet. Især europæiske venstreorienterede politikere som ”eye-wash” for sine lige så naive undersåtter. Hvad fik vi ud af at brænde seks millioner jøder? Vi fik 20 millioner muslimer uden respekt for samfundet. De er med til at sænke fattigdomsgrænsen, mens regeringer bruger millioner af kroner for at integrere dem, som ikke vil integreres. De vil hellere lave bomber og slå uskyldige ihjel. Det startede allerede i 1968, hvor Bobby Kennedy blev skudt, senere 1972 i München, hvor sportsfolk blev slået ihjel, 1993 bombe mod World Trade Center, 1998 USA-ambassader i Kenya og Tanzania, 2001 11. september angreb på World Trade Center, hvor 3000 uskyldige omkom, i 2002 blev en jødisk journalist, Daniel Pearl, halshugget for åben skærm. Hans eneste forbrydelse var, at han var jøde, terrorbombninger i England og Spanien og på Bali, hvor danske piger omkom, og Indien, mv., listen er lang og uhyggelig. For nylig bombe forsøg i København. Selvfølgelig er det ikke de 20 millioner, der har gjort eller har ansvar for de ugerninger. Undersøgelser har vist, at kun fem-syv pct. af muslimer er så rabiate, at de vil gøre hvad som helst. Det er ikke DF eller andre politiske partier, der gør europæere til racister eller islamfjendtlig, men det er islamister selv, der sørger for det med deres ugerninger. Man har taget hele den europæiske befolkning som gidsel og ramt dem med en pseudointellektuel multikulturel tsunami. Vores naboer, svenske politikere, fisker billige stemmer og påstår ligefrem, at danskerne er racister, ligeså franskmænd for at indføre burkaforbud på offentlige steder. Det er en oplagt stor opgave for hele 93 pct. af muslimerne at påpege over for de syv pct. islamister, at deres ugerninger rammer Islam som en boomerang. De skaber racister, islamfjendtlig/islamofobisk indstilling hos alle. Man ser ned på islam og provokerer til uføre som koranafbrænding mv. Herboende muslimer har en opgave at tydeliggøre den boomerang-effekt for islamisterne. En måde at gøre det på er at neddæmpe islamiske fester i Vesten. Hvis man nu i fællesskab afstår fra at fejre f.eks. Ramadan i offentligt rum, vil det sikkert sende et utvetydigt signal til disse islamister, om deres ugerninger og om de er uvelkomne. Ramadan falder normalt næsten sammen med 11. september, og næste år er det 10 års dagen, hvor 3000 uskyldige mennesker blev dræbt til ingen verdens nytte. Her kan alle 93 pct. af muslimerne vise deres afstandtagen over for de gudsforladte islamister og deres handlinger ved ikke at afholde ramadanfester i det offentlige rum, men kun inden for familiens 4 vægge. Endvidere kan protest over for de syv pct. islamister udmunde i, at man standser alle planer om at bygge moskeer i Vesten og USA for en periode, et byggestop, lad os sige for fem år, uden terroraktioner. Det viser herboende muslimers velvillige til samvær med andre. Som protest mod islamisternes ugerninger kan muslimske kvinder forkaste burka i det offentlige rum. Det vil ryste islamister i deres grundvold. Som det siges, Allah er tilgivende, og Han skal nok tilgive de burkaløse damer, det gøres jo for den gode gerning skyld. Allah værdsætter det. Når islamisternes handlinger fremprovokerer misbilligelser, ikke alene hos ikke-muslimer i verden men også hos muslimsk publikum, mon så ikke de ser efter andre fredelige midler til at fremføre deres argumenter for verden. Man lærer og ser, at terror er ude. Det får dem til at stejle. Dhamu Chodavarapu er født og opvokset i Indien. Kom til Danmark i 1964. Dansk gift. Engageret i samfundsdebatten. E-mail: dhamugaru@gmail.com.