Lokalpolitik

Læg fire kommuner sammen

På et ekstraordinært byrådsmøde for et halvt år siden vedtog Skørping Byråd, at man ville arbejde for at få dannet en ny himmerlandsk randkommune syd om Aalborg bestående af Nibe, Støvring, Skørping og Sejlflod kommuner.

På det seneste har forskellige byrådsmedlemmer i den østlige del af Skørping kommune med deres udtalelser om nye kommunemodeller været med til at forplumre arbejdet på at nå dette fælles mål. En kommunestørrelse bestående af de fire omtalte kommuner på 40.000 indbyggere er for mig at se ganske ideel, når man tager i betragtning, at det i givet fald fortsat vil være en landkommune med et ligeværdigt forhold mellem parterne – uden at en enkelt "storby" skal til at gøre sig til "hovedstad". De fire kommuner ville klæde hinanden, både hvad erhverv, kultur, natur og turisme angår, og så har de det til fælles, at de alle er pendlerkommuner til Aalborg. Nærdemokratiet ville fortsat kunne blomstre, og i et kommende evt. udvidet byråd ville alle fire kommuner have et antal repræsentanter. Ved en evt. indlemmelse i Aalborg ville f. eks. Nibe med sine 8000 indbyggere ikke kunne være sikker på at blive repræsenteret i et Storaalborg på 170.000 indbyggere. Jeg mener, at man skal lade være med at tænke på geografi og afstande, men opfatte en kommende stor randkommune til Aalborg som en administrativ enhed, der på længere sigt kan give indbyggerne en række fordele. Det vil f. eks. i vor elektroniske tidsalder ikke være noget problem at oprette lokalkontorer og forvaltningsafdelinger i dele af de nuværende rådhuse. De hidtil varmeste fortalere for en ny stor randkommune syd om Aalborg har hidtil været Støvring- og Skørping kommuner. Det er mit håb, at de kritiske og skeptiske røster i Nibe- og Sejlflod kommuner vil besinde sig, så vi kan få en ny stor og spændende kommune, der er bæredygtig – frem for at forestille sig, at storkommunen Aalborg skal være endnu større og dominerende. For de kommende kommunalpolitikere må det da også være en langt mere spændende og udfordrende opgave at skulle løse ved dannelsen af en ny storkommune – frem for blot at blive indlemmet som en lille enklave i periferien til en storby.