EMNER

Læg flagdagen 24. februar

Lige så længe, Danmark har haft et flag, har vi haft en særlig flagdag. Det er hvert år den 15. juni, Valdemarsdag, hvor vi mindes, at Dannebrog ifølge traditionen faldt ned fra himlen under slaget ved Reval i 1219.

Tanken om, at der skal fastsættes en flagdag for danske soldaters virke ude i den store verden, spøger stadig. Det kan muligvis være en udmærket idé med en sådan flagdag; der er jo så meget andet, der kan flages for året rundt. Men når Søren Espersen fra Dansk Folkeparti fremturer med datoen den 29. august som soldaternes flagdag, synes dette forslag at være et eksempel på proportionsforvrængning af de store. Forslaget er intet mindre end en hån mod dem, der var aktive i modstandsbevægelsen. Den 29. august 1943 er den dato, hvor det kom til et åbent brud med den tyske besættelsesmagt, fordi den danske regering ikke ville følge besættelsesmagtens rigoristiske foranstaltninger over for den danske modstandsbevægelse. På den dato overtog besættelsesmyndighederne al magt i Danmark; både konge, regering og rigsdag blev sat ud af spillet, og de sidste rester af det danske forsvar blev afvæbnet. Derfor er datoen den 29. august historisk netop knyttet til begivenheden under besættelsen. Datoen kan ikke tillægges andre begivenheder. Det er muligt, at danske soldater, der i fredens tjeneste bliver udsendt til missioner det ene eller det andet sted ude i den urolige verden, bør have en flagdag, en mindedag; men det vil da være komplet tankeløst at vælge den 29. august. Den historiske situation under den tyske besættelse kan på ingen måde sammenlignes med de politisk bestemte fredsmissioner, eller knap så fredelige missioner, som danske soldater sendes ud på i dag. Derfor må der anstændigvis vælges en anden dato; ikke nødvendigvis en årligt tilbagevendende. Men fordi der er tale om en ren politisk beslutning, at danske soldater frivilligt melder sig til krigstjeneste i det fremmede, og fordi det er krigsfikserede politikere som Søren Gade og Søren Espersen samt deres følgesvende, der ønsker danske soldater udsendt, vil jeg foreslå, at dagen bliver fastsat til den 24. februar, men sådan, at den alene bliver markeres de år der er skudår; da vil den 24. februar altid være skuddag. Det må være en dag og dato, de krigsivrige politikere nemt kan huske.