Læg ideer åbent frem

Lokalpolitik 17. september 2002 08:00

BYMIDTEN: Hvad man end mener om byrådsmedlem Karen Madsen(V) og hendes udsagn om, at sparekassen regerer hen over hovedet på byrådet, eller renoveringen og forskønnelsen af Farsøs bymidte i det hele taget, så har den 56-årige sygehjælper fra Gatten ret i én ting: Investorerne burde stå åbent frem og fortælle om deres visioner og ideer med bymidten. Som forløbet den seneste uge viser det, er alternativet til åbent at fortælle om ideerne, at de - hvor gode eller dårlige, forkerte eller rigtige, de end er - bliver misforstået og udlagt på vidt forskellige måder. Og dét fører som så ofte før til mytedannelser, som ingen i virkeligheden kan være tjent med. Renoveringen af Farsøs bymidte er så stor og vigtig en sag, at lokalbefolkningen på et meget tidligt tidspunkt bør orienteres om, hvad der sker. At det særlig i år - da byrådet i flere omgange har været nødt til ekstraordinært at foretage besparelser på flere millioner kroner, og allerede før forhandlingerne om 2003-budgettet for alvor går i gang har skåret syv millioner kroner ud af budgettet - kan man sige sig selv, at det er uholdbart for lukkede døre at drøfte en renovering af bymidten, som i løbet af et par år skønnes af koste otte-ni millioner kommunale kroner. Dertil kommer de millioner, som de private investorer altså vil lægge ind i en nyrenoveret og sammenhængende midtby. Både investorer og kommune bør kunne se en fordel i at orientere tidligt og grundigt om det, der sker og skal ske, hvis de får deres ønsker opfyldt. Der burde ikke være noget i vejen for, at investorerne indbød pressen til en orientering og fremlagde sine egne skitser, hvor foreløbige eller detaljerede de end er. Og i samme ombæring kunne de fortælle offentligheden, hvad de vil foreslå byrådet. Der burde heller ikke være noget i vejen for, at Farsø Kommune, allerede før byrådet skal tage stilling, orienterer pressen og offentligheden grundigt om det forslag, byrådsmedlemmerne skal tage stilling til. Det ville endda hænge fint sammen med den informationspolitik, kommunen har vedtaget. Farsø er på vej til at udvikle sig til et centrum for handel og sports- og kulturaktiviteter langt ud over kommunegrænsen. Der er sket meget de sidste år, og der sker fortsat meget. Men Farsøs image har tidligere været skadet af lukkethed - og de frustrationer, det avlede i lokalbefolkningen. Det fortjener Farsø ikke igen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...