EMNER

Læg pres på lande

I denne uge i Strasbourg har vi en tæt pakket dagsorden, da det er den sidste session inden sommerferien.

I Strasbourg vil Udvalget for Økonomi og Valuta stille et spørgsmål til EU-Kommissionen og Rådet om statsfonde. Statsfonde er ikke noget nyt fænomen - men det er nyt, at de er så opsøgende i Europa. Jeg mener grundlæggende ikke, politikere skal bestemme, hvem der må købe hvad, og jeg tror på de frie markedskræfter. Men med statsfondene skal vi alligevel være opmærksomme, for vi kan ikke være sikre på, at statsfondenes opkøb er styret af kapitalinteresser eller om det er udenrigspolitiske eller sikkerhedsstrategiske overvejelser, som spiller ind. Derfor har vi brug for mere åbenhed omkring statsfondenes investeringsstrategier. Jeg håber, EU-Kommissionen og Rådet vil forholde sig til dette. Og jeg vil diskutere, hvor langt Kommissionen er med de forskellige tiltag, der er sat i værk, bl.a. den nødlinie for handlede kvinder, jeg har skaffet budget til. En nødlinie, der skal fungere i hele Europa, hvor kvinder der har været udsat for handel og tvangsprostitution kan få hjælp og vejledning på deres eget sprog, uanset hvor de befinder sig i Europa. Derudover har vi en konvention for menneskehandel, som ikke alle Medlemslande har skrevet under på eller implementeret. Jeg mener, Kommissionen bør lægge pres på de lande, der ikke har skrevet under på konventionen, så vi kan sikre en minimum indsat og hjælp til handlede kvinder i hele EU.