Trafikpolitik

Læg størst muligt pres på Arriva

Der hersker kaotiske forhold på vestjyske jensbanestrækningerne betjent af Arriva - helt som forudsagt af Enhedslisten. I særlig grad er Thybanen ramt af aflysninger de seneste to-tre uger. Hundredvis af elever og kursister, folk der skal på arbejde og andre kommer dagligt for sent. Regeringens ideologisk begrundede udlicitering af jernbanedriften er i en hver henseende ufornuftig. Man overlader et berygtet togselskab, Arriva, togdriften - kendt for eklatante fiaskoer i England og Holland. Og tilmed fik Arriva kontrakten, selv om DSB's tilbud var klart billigst. Trafikministeren diskvalificerede alene DSB, fordi det var en offentlig virksomhed, der ikke på lige vilkår måtte konkurrere med private selskaber. Enhedslisten har påvist i Folketinget og i dagspressen gennem måneder, at Arriva gennem starthjælp og tillægskontrakter kommer til at koste omtrent det samme, som fortsat DSB-drift ville have kostet. Og langt mere end DSB's tilbud i udliciteringsrunden. Det har regeringen med trafikminister Flemming Hansen i spidsen fået ud af en helt igennem uprofessionel håndtering af de midt- og vestjyske jernbaner. Spild af skatteborgernes penge og en eklatant forringelse af servicen! Nu tegner der sig langt om længe en form for kritisk flertal i Folketinget uden om regeringen, og trafikministeren er blevet lidt kry og udtrykker nu utilfredshed med Arriva. Den eneste måde trafikministeren kan "løse" togaflysningerne på, er ved at udarbejde nødkøreplaner for yderstrækningerne - Thybanen og Esbjerg-Tønder-banen - som betyder, at disse strækninger reelt lukkes helt eller delvist i en meget lang periode for måske aldrig nogen sinde at komme i gang igen. Arriva, der bevidst har uddannet for få togførere for at holde omkostningerne nede og profitten oppe, har planlagt således, at man har ladet aflysningerne ramme næsten udelukkende yderstrækningerne, som i forvejen er forsømte med elendige køreplaner. Folk tør efterhånden ikke bruge Thybanen, fordi det kun er DSB's to daglige intercityafgange, man kan regne med. På den baggrund har Enhedslisten Thy-Mors skrevet til Enhedslistens folketingsgruppe og fået gruppen til at fremsætte et beslutningsforslag: "Folketinget opfordrer trafikministeren til straks at indlede forhandlinger og undersøge med henblik på at DSB inden 1.3.2003 overtager hele driften af togstrækningen Struer-Thisted (Thybanen) for at genoprette togdriften og samtidig reducere ARRIVA's personalebehov. Folketinget opfordrer endvidere trafikministeren til at arbejde for, at ARRIVA i størst muligt omfang frigøres fra kontrakten på de andre strækninger, og at togdriften på disse indtil videre overtages af DSB. Trafikministeren opfordres samtidig til at undersøge muligheden for, at togtrafikken på strækningen Niebüll-Tønder-Esbjerg med kort varsel kan overtages af Deutsche Bahn eller en andre pålidelige tyske togselskaber på en måde, der er tilfredsstillende for passagererne. Begrundelse: ARRIVA er ikke i stand til at overholde kontrakten på grund af selvforskyldt personalemangel og disponerer samtidig togsaflysninger på en sådan måde, at Arriva reelt fravælger betjeningen af yderstrækninger som Thybanen. Da det er ARRIVA's eget valg ikke at togbetjene strækningen Struer-Thisted, er der næppe andre muligheder for at genoprette togdriften end at overlade betjeningen til DSB, som indtil 5. januar løste opgaven tilfredsstillende" Der må nu lægges maksimalt pres på Arriva og trafikministeren. Thybanens eksistens er på spil. Thisteds borgmester Erik Hoves (S) udtaler sig meget kritisk til landsmedierne, der er dannet 'Folkebevægelsen for Utilfredse Togpassagerer' og herværende folketingsbeslutningsforslag må ses som et led i dette pres for at opnå en rimelig togbetjening i Thy. En indlicitering af driften på de midt- og vestjyske togstrækninger er naturligvis målet for Enhedslisten, men her og nu gælder det om at redde yderstrækningerne. Derfor må vi have DSB til at overtage togdriften på Thybanen inden alle passagererne er flygtet. DSB kender vi i Thy gennem mere end 100 år, hvor de har togdriften på en rimelig måde. Jens Otto Madsen, Fayes Allé 15, Thisted, er medlem af arbejdsudvalget i Enhedslisten Thy-Mors. E-mail: jens.otto@get2net.dk