Lokalpolitik

Læg trafikskatter om

Transportminister Lars Barfoed (K) besøg i Aalborg var tirsdagens mediebegivenhed i Nordjylland, og der var samlet rigtig mange borgmestre, byrådsmedlemmer og derudover nogle få regionsrådsmedlemmer og folketingsmedlemmer, regionsformand Ulla Astman (S), der sad i panel med transportministeren og Egon Pleidrup (S), fmd. for KKR Nordjylland.

Der var lavet et fremragende oplæg af Region Nordjylland og KKR Nordjylland med ønsker om de forventninger, kommuner og region har til trafikinvesteringer i regionen. Hovedemnet var ikke overraskende en 3. limfjordsforbindelse med overvægt af dem, der talte for en vestlig linjeføring over Egholm, men også en Lindholmslinje blev nævnt og et ekstra rør i.f.m. den nuværende limfjordstunnel. Der blev også lejlighed til og spørge, om, hvor Egnsplanvej hørte hjemme investeringsmæssigt, og her fik vi to gode svar fra KKRs formand Egon Plejdrup (S), som pointerede, at det var en ren kommunal opgave og dermed ikke skulle reducere statens investeringer i Nordjylland. Efterfølgende bekræftede rådmand Marian Nørgaard (V), at Egnsplanvej var på Aalborg Kommunes budget 2010, for når et forhåbentlig tilsagn fra regeringen, om byggeri af et nyt sygehus på Postgården i Aalborg, så skal der selvfølgelig være adgang, til et byggeri dermed tiden vil være på 250.000 m2 og dermed det største byggeri, der nogensinde vil blive bygget i Nordjylland. Derudover bør der anlægges en nærbane, letbane, sporvogns - eller spor bus - linje mellem Aalborg Banegård og Aalborg Universitet og et forhåbentlig Universitetshospital. Vi forudsætter at udbygningen af motorvejen nord for fjorden til to gang tre spor til Bouet afsluttes og at trafikafviklingen forbedres ved indførelse af ITS, intelligente Transport Systemer. Planlægningen af Den tredje Limfjordsforbindelse bør hurtigst muligt afsluttes. Her bakker vi op bag den enighed, som er opnået mellem de nordjyske kommuner om en Egholmforbindelse. Hvis der gennemføres en ny VVM-undersøgelse, bør den dog opsummere fordele og ulemper ved alle tre linjeføringer – både som motorvej og tosporet landevej/motortrafikvej. Ombygning af vejen fra Thy/Mors til Aalborg: Især omfartsveje ved Brovst Halvrimmen og Arentsminde. Udfletningsanlæg på motorvejen syd for Aalborg med forbindelser til City Syd og Universitetsområdet. Aalborgs planer fra 2005 bør genovervejes og forenkles. Udbygning af vejforbindelsen fra Herning via Mors til Thisted og Hanstholm. Yderligere vil Radikale via Regionsrådet og folketingsgruppen arbejde for følgende: Nordjylland bør snarest gøres til ITS-eksperimentarium med forankring i Aalborg Universitet. Her kan avanceret elektronisk trafikstyring i første omgang afprøves og efterhånden indføres permanent. Trafikskatter bør omlægges til road pricing for hele vejsystemet – ikke bompenge på udvalgte anlæg. Trafik- og parkeringsafgifter bør delvis styres af og tilfalde kommuner (og regioner) til finansiering af lokale trafikanlæg og kollektiv trafik. Kørsel med de store modulvogntog skal ophøre, når prøvetiden er forbi.