Retspleje

lægdommere

[ En bekendtgørelse fra justitsministeren stiler mod, at lægdommer-gruppen skal være bredere sammensat, både køns- og aldersmæssigt samt etnisk. Det sker, efter at der har været rejst kritik af, at lægdommerne undertiden er for gamle, og at for få af dem har anden baggrund end dansk. [ Det er retspræsidenterne i de to landsretter, der har ansvaret for udpegningen af lægdommerne, men de såkaldte grundlisteudvalg i de enkelte kommuner skal som noget nyt redegøre for, hvad de har gjort for at sikre sig, at de udtagne personer er egnede til at virke som lægdommere. [ Det skal begrundes, hvad man har gjort, for at grundlisten afspejler den eksisterende befolkningssammensætning, herunder hvad man har gjort for, at etniske minoriteter er repræsenteret i lighed med deres andel af befolkningen. [ For at blive lægdommer skal man være ustraffet og kunne tale og forstå dansk - og være under 70 år ved udgangen af 2011./ritzau/