Læge forlader Læsø i protest

Praktiserende læge siger farvel til urimelige vilkår i praksis

Læger 1. september 2004 00:17
LÆSØ: Efter 25 år som praktiserende læge på Læsø er den ene af Læsøs i alt to læger - Erik Søndergaard - parat til at forlade øen. Han har opsagt samarbejdet med kollegaen Niels Thøgersen og sat sin halvdel af den fælles praksis til salg med udgangen af december 2004. Dermed tager Erik Søndegaard konsekvensen af flere års utilfredshed med de specielle arbejdsforhold på øen. En konstant forpligtelse til at være til stede døgnet rundt hele året, kombineret med en lavere indtjening på grund af det faldende befolkningstal på Læsø - samlet 500 indbyggere på 25 år, har fået Erik Søndergaard til at træffe beslutningen om at stoppe efter adskillige resultatløse henvendelser til Nordjyllands Amt om aflastning. Læsøs 2200 beboere svarer i princippet til en lille praksisordning med to læger, der egentlig kan overkomme 3000 patienter. Men de to læger er bundet af øens beliggenhed, der gør det nødvendigt at organisere arbejdet i toskiftede døgnvagter. - Hvis den ene læge har fri, er den anden alene og bundet af en praksis, der er for stor til én læge, erklærer Erik Søndergaard. - Niels Thøgersen og jeg har i forvejen den aftale, at ingen af os holder mere end to ugers ferie ad gangen af hensyn til den vagthavende læge. - Hvis jeg havde været læge på fastlandet, kunne jeg have hængt et skilt i vinduet med henvisning til nærmeste vagtlæge, forklarer Erik Søndergaard. - Her er man er bundet og belastet af vagten i døgndrift. Uanset om det har været en stille vagt, eller man har haft patienter det meste af natten, skal man møde op næste morgen kl. otte. - Vi har i mange år arbejdet på at få aflastning via Sygesikringen, men det er kun blevet til pæne ord - ingen handling. Erik Søndergaard har forgæves forelagt problemet for Læsø Kommune i håb om opbakning og har senest forsøgt at få tilslutning til en form for afløsning i maj 2004 hos Amtets Sundhedsudvalg. - Amtet svarede, at vi selv måtte købe os afløsning, og at der ikke var planer om at ændre noget på Læsø, oplyser Erik Søndergaard. - Men den nuværende indtjening kan ikke dække en vikarløn. Samtidigt har kollegerne på fastlandet fået væsentligt bedre arbejdsforhold via storvagtordningen. I Frederikshavn har lægerne f.eks. kun tre gange otte timers vagttjeneste på en måned og tjener langt mere end jeg gør. - Jeg er utroligt glad for mit arbejde her på Læsø, hvor man praktiserer som indbegrebet af en familielæge, tæt på livet i alle dets afskygninger. - Mine forhåbninger om at finde en køber til min praksisandel kan ligge på et meget lille sted, men nu vil jeg ikke mere. Det er vemodigt at skulle forlade øen, men amtet har truffet beslutningen for mig.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...