Læge: Uærlighed i lægemiddelafprøvning dyrt for samfundet

København, mandag /ritzau/ Trods strenge krav til medicinalfirmaernes lægemiddelafprøvninger viser nyere eksempler fra de allerbedste lægelige tidsskrifter, at der fortsat snydes på vægten til gavn for firmaerne, men til skade for patienterne og samfundsøkonomien. Det skriver overlæge Peter C. Gøtzsche i Ugeskrift for Læger i et temanummer om lægemiddelforsøg. Under rubrikken International forskning hedder det, at uærlighed i lægemiddelafprøvninger koster samfundet dyrt. - Egentlig er det ganske uacceptabelt, at medicinalindustrien har så stor indflydelse på både design, analyse af og rapportering om kliniske forsøg, som tilfældet er, da resultaterne er helt afgørende for industriens indtjeningsmuligheder, skriver overlæge Peter C. Gøtzsche fra Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet. Centret evaluerer lægevidenskabelig forskning. - Industrien plejer selvfølgelig sine egne interesser, hvorimod vi har forsømt at pleje vore og patienternes. Det kan ikke blive ved med at gå. Alene ved en mere rationel behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) ville der i Danmark kunne spares et trecifret millionbeløb i Danmark, skriver Peter Gøtzsche. Han påpeger, at det burde være en offentlig opgave at gennemføre de forsøg, der skal afgøre, om ny og dyr medicin er bedre end den gamle og billige. Eller om andre tiltag, som industrien ikke har nogen interesse i, f.eks. motion, er lige så godt eller bedre end indtagelse af lægemidler. - Der bør derfor i EU oprettes en pendant til National Institutes of Health i USA. Men vi kan lige så godt starte med os selv. En offentlig forskningsfond på 250 mio. kr. årligt, hvis formål er at støtte kliniske afprøvninger, hvor der er begrundet formodning om store potentielle besparelser, burde kunne blive en særdeles god forretning for samfundet. /ritzau/