Læge-uddannelse på færre sygehuse

Regionsrådsmedlem frygter, at ændring bidrager til centralisering af sygehusvæsenet

NORDJYLLAND:I fremtiden skal den videre uddannelse af nye læger samles på de nordjyske sygehuse, der har akut modtagelse. Det vil sige Aalborg Sygehus, sygehuset i Hjørring og Thy-Mors Sygehus. Med ændringen af den kliniske basisuddannelse, som læger gennemgår lige efter, at de er blevet kandidater, halveres antallet at såkaldte turnusstillinger på de nordjyske sygehuse. Antallet skæres ned fra 72 til 36. Årsagen til, at der bliver færre stillinger er, at en stor del af forløbet i andet halvår af basisuddannelse i fremtiden skal foregå i almen praksis. Et flertal i regionsrådet går ind for omlægningen, hvor det er sygehuse med akut modtagelse, der får uddannelsesstillingerne. I regionsrådets forretningsudvalg stemte SF¿eren Thomas Krog for en anden model, hvor han ønskede, at man forholdsmæssigt overalt skar ned på antallet af uddannelsesstillinger. Det er modellen, der populært kaldes grønthøstermetoden. Den fremgangsmåde ville betyde, at også de små sygehuse ville få turnusstillinger. - Det store problem i den model, som flertallet går ind for, er, at så centraliserer man sygehusvæsenet endnu mere, og det er ikke en udvikling, som jeg ønsker, siger Thomas Krog. Den opfattelse afviser regionsrådets næstformand Niels Kristian Kirketerp (V): - Jeg tror, at vi kan tilbyde bedre uddannelsesmuligheder, der i højere grad vi få unge læger til søge til Nordjylland. Regionens administration har over for regionsrådet anbefalet, at man tager udgangspunkt i modellen, hvor uddannelsesstillingerne samles på sygehuse med akut modtagelse. Det vil give regionen de bedste muligheder for at kunne tiltrække og fastholde læger under videreuddannelse, vurderes det. Dermed øges også mulighederne for fortsat at rekruttere læger, hedder det i forvaltningens oplæg. I øvrigt peger administrationen på, at de øvrige modeller for uddannelse vil have svært ved at leve op til de krav, der stilles til uddannelse af ny læger.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk