Læge: Vi bør blive bedre til at informere

Forklaringer nytter ikke, hvis det ikke bagefter står klart for patienten, hvad lægen har sagt.

Lene Birket-Smith, ledende overlæge, lungemedicinsk afd. Foto: Jesper Thomasen.

Lene Birket-Smith, ledende overlæge, lungemedicinsk afd. Foto: Jesper Thomasen.

Selv om sygehuse og de enkelte læger bestræber sig på at informere patienterne om sygdom og behandling, er der stadig et stykke vej igen, før det er godt nok. Det erkender Lene Birket-Smith, der er ledende overlæge på Aalborg Sygehus' lungemedicinske afdeling. -Selv om lægen i en samtale med patienten forsøger at forklare tingene grundigt, viser alle erfaringer, at det kan være svært for patienten at huske, hvad lægen har sagt. Især hvis der er tale om en alvorlig sygdom. Det er et problem, vi som fagpersoner er nødt til at forholde os til og forsøge at få løst, siger hun. Lene Birket-Smith er overbevist om, at 54-årige Mona Jespersen fra Arden har fået en grundig forklaring af en læge om hendes sygdom og forløbet af de undersøgelser, hun skal igennem, før hun eventuelt kan blive godkendt til en ny lunge. - Men det nytter jo ikke ret meget, hvis det ikke står helt klart for patienten, hvad lægen har fortalt, måske fordi spekulationerne samtidig kører rundt i hovedet, siger hun. Tilknyttet kontaktperson Overlægen på lungemedicinsk afdeling mener, at hele sygehusvæsenet bør tage ved lære af kræftpakkerne, som sikrer at kræftpatienter dels får både mundtlig og skriftlig information, dels får tilknyttet en kontaktperson på sygehuset, som de altid kan ringe til. - Vi bestræber os på hele tiden at forbedre informationen. Men det er en tung proces, blandt andet fordi et sygehus er en stor institution, og der er ofte flere afdelinger involveret i et behandlingsforløb. I det konkrete tilfælde - Mona Jespersens undersøgelser - er der ifølge Lene Birket-Smith slet intet usædvanligt i, at der i starten har været lange perioder, hvor der ikke er sket noget. -Den første forudsætning for overhovedet at komme i betragtning til en ny lunge er, at patienten har været holdt op med at ryge i mindst et halvt år. Hvis folk bare fortsætter med at ryge, giver det ingen mening med en ny lunge, forklarer hun. Ifølge Lene Birket-Smith er undersøgelserne i det hele taget en temmelig kompliceret affære, som udover Aalborg Sygehus også involverer Århus og København. Selv hvis det lykkes Mona Jespersen at blive godkendt til en ny lunge, kan der godt gå en rum tid, før der er en donor.