Lægeformand kritiserer offentlig sundhedsportal

København, lørdag /ritzau/ Sundhedsportalen, der er det offentliges kommende sundhedsportal, ser ud til at komme fra start med nogle alvorlige skavanker. Lægernes formand Jesper Poulsen skriver i Ugeskrift for Læger, at han frygter, at industrien og apotekerne har fået en glimrende ny flade til deres markedsføring med den offentlige sundhedsportal, og at portalen dermed forfejler sit egentlige mål, der var uvildig betjening af læger og offentlighed. Baggrunden er bl.a., at Danmarks Apotekerforening har plads i Sundhedsportalens bestyrelse, mens hverken læger eller offentlighed er med i bestyrelsen. Og det finder lægernes formand "besynderligt." - Sundhedsportalen er tænkt som stedet, hvor brugerne - det være sig læger, patienter, eller myndigheder - kan regne med at få uafhængig, ikke kommerciel information. Derfor er projektet placeret i regi af Amtsrådsforeningen. Men apotekerne er private virksomheder og derfor i forkert selskab, skriver Jesper Poulsen. Han anfører, at Lægeforeningen er stødt ind i flere eksempler på, at bidrag til Sundhedsportalen ikke modtages ufinansierede. - Det gælder f.eks. et centralt område som lægemiddelinformation, og det gælder Cochrane-databasen (der leverer videnskabelige kvalitetsdata). I begge tilfælde skulle der ske en ekstern finansiering som forudsætning for at komme på Sundhedsportalen. Hvis holdningen er, at kun færdige og færdigtfinansierede produkter kan optages på den nye portal, så har industrien og apotekerne fået en glimrende ny flade til deres markedsføring, skriver Jesper Poulsen. Han anfører, at læger ønsker information, de kan stole på, og opfordrer til, at der bliver rettet op både på Sundhedsportalens organisation og indhold. /ritzau/