Trafikulykker

Lægeformand tror på ide om mini-skadestue

Kan sy sår, men ikke klare trafikuheld eller røntgen

FREDERIKSHAVN:- Vi har en meget velfungerende vagtlægefunktion i Frederikshavn, der ligger lige ved siden af skadestuen. Så vi er bestemt indstillet på at udvide vagtlægeordningen, så der bliver en slags miniskadestue i Frederikshavn. Men vi som praktiserende læger kan ikke modtage 112-opgaver såsom ambulancer med trafikofrer og vi kan ikke tolke røntgenbilleder. Det siger formanden for de praktiserende læger i Nordjylland Sven Erik Åbom fra Nibe, og vagtlægernes formand i Frederikshavn Thue Hansen er helt enig. Vagtlægerne er bragt i spil, fordi de unge reservelæger, der arbejder på skadestuen i Frederikshavn, i skrappe vendinger har kritiseret deres arbejdsforhold på sygehuset. De er pålagt alt for stort et ansvar og skal klare opgaver alene, som de ikke føler sig uddannet til. Kritikken har fået cheflæge på Sygehus Vendsyssel Søren Christensen og sundhedsdirektør i amtet Jesper Christensen til at foreslå, at vagtlægerne inddrages i arbejdet omkring skadestuen. Det skal de involverede parter holde møde om tirsdag aften. Thue Hansen fra Frederikshavn og Sven Erik Åbom ved altså ikke endnu, hvordan sygehusets ledelse har forestillet sig, at vagtlægerne skal inddrages, og hvilke opgaver vagtlægerne skal udføre fremover. Men Sven Erik Åbom regner med at 75 procent ja måske helt op til 90 procent af de opgaver, som foregår på skadestuen, kan håndteres af vagtlægen. - Og så kan man sige til at patienten, som man tror har brækket benet, at vedkommende nu får lagt en skinne på, og så kan de møde op i røntgen dagen efter i stedet for at tage til Hjørring samme aften, siger lægernes formand. Thue Hansen siger, at lægerne på skadestuen og i lægevagten allerede samarbejder for eksempel om aftenen. - Hvis vi er ude og køre, fortæller reservelægerne, hvornår vagtlægen er tilbage, der kan også være småskader som vi ikke har tid til at gøre færdige, som de unge læger overtager, og det er ikke mit indtryk at det er den slags opgaver, der stresser de unge læger. Han mener, at det især er når der kommer ofre fra en ulykke ind, og der skal træffes en beslutning her og nu, så der ikke er tid til at rådføre sig med en bagvagt. - Så er du der bare alene og skal udføre et arbejde, som du ikke er klædt på til. Det ville jeg som praktiserende læge heller ikke være i stand til, selvom jeg har mere erfaring. Sven Erik Åbom mener, at et samarbejde mellem de unge læger i skadestuen og de ældre vagtlæger, kan give de unge læger mere tryghed i udramatiske situationer. - En ældre læge har mere pondus end en helt ung læge, der stadig er under uddannelse. Vi ville også kunne undervise dem på en række felter, mener han og nævner, en opgave som at sy et år, rense et øje og i det hele taget at modtage patienter. Spørgsmålet er så om der kan skaffe vagtlæger til en miniskadestue. Det kan og vil de to praktiserende læger ikke svare på, før mødet på tirsdag, hvor sygehusledelsen skal komme nærmere ind på planerne. - Men en løsning kunne være at lægge vagtlægeordningen i Hjørring og Frederikshavn sammen, så der bliver flere læger at trække på, siger Thue Hansen.