Redningsvæsen

Lægehelikopter er en god idé

I sidste uge satte jeg fokus på én af mine mærkesager, som omhandlende, at få etableret en lægehelikopter i Nordjylland.

Jeg vil gerne forsøge at uddybe baggrunden for denne mærkesag. Jeg tror på, at med etablering en lægehelikoptertjeneste vil vi i højere grad være i stand til at redde menneskeliv og ligeledes reducere risikoen for, at folk opnår varige mén, fordi de ikke modtog hjælpen hurtig nok. I bund og grund handler det derfor grundlæggende om, hvorledes vi kan være med til at sikre god service, bedre kvalitet og øget tryghed for de nordjyske borgere. En lægehelikopter skal være et naturligt supplement til det nuværende ambulanceberedskab og har ganske enkelt den fordel, at lægen kan komme hurtigt frem over store afstande og i mere ufremkommeligt terræn. Det handler om, at der simpelthen vil være situationer, hvor ambulancer og lægebiler ikke vil kunne yde den nødvendige hjælp hurtigt nok. Specielt i ydreområderne vil lægehelikopteren være fleksibel, og kan ubesværet meget hurtigt ankomme til skadesstedet. Dertil er det også en klar fordel, at det med en lægebemandet helikopter vil være muligt med det samme at få klarlagt den nødvendige behandling og omgående flyve patienten til detnødvendige behandlingssted. Fremfor hvor man i dag transporteres til det nærmeste sygehus, og herfra først klarlægge hvilket behandlingsted, patienten skal transporteres til. Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke mener, at en lægehelikopter skal erstatte ambulancen og lægebilen. Men jeg ser den som et oplagt og nødvendigt supplement, specielt i kritiske tilfælde, hvor tiden bliver enafgørende faktor. I det meste af Nordeuropa er lægehelikoptere allerede en realitet. Ligeledes har man nu i Danmark med Sønderjyllands amt, fået lægehelikopter ind som en del af beredskabet. I øjeblikket taler Århus amt også om muligheden for en lægehelikoptere. Vi skal også i Nordjylland være med til at sikre de bedste mulige vilkår for borgerne. Derfor skal lægehelikopter i Nordjylland snarest være en realitet.