Lægehelikopter får kold skulder

Amtsborgmester Orla Hav (s) er skeptisk overfor Århus-forslag

Redningsvæsen 1. december 2002 07:00

NORDJYLLAND: Forslaget om en lægehelikopter, der skal dække Århus Amt og gerne naboamterne, får umiddelbart en kold skulder fra amtsborgmester Orla Hav (S) og hans tre kolleger fra Ringkøbing, Viborg og Vejle. Som led i det meget omdiskuterede sygehusforlig i Århus Amt besluttede politikerne, at amtet skulle undersøge mulighederne for et forsøg med en lægehelikopterordning. Især Venstre har været kraftig fortaler for en lægehelikopter, der skønnes at koste omkring 12 millioner kroner, hvis helikopteren kun flyver i dagtimerne, mens et døgnberedskab vil koste 20 millioner årligt. Men naboamterne er på forhånd yderst skeptiske, viser en rundringning, som Ritzau har foretaget. Amtsborgmestre i både Nordjylland, Ringkøbing, Vejle og Viborg peger alle på, at lægehelikoptere er en dyr ordning, og at det er tvivlsomt, om udgifterne står mål med gevinsterne i form af reddede liv og førlighed. - Jeg er skeptisk over for en lægehelikopter, for vi har tidligere vurderet, at en helikopterordning vil koste 18-20 mio. kr., og det er uden for vores økonomiske rammer. Vi skal bruge amtets penge optimalt og i forhold til, hvor patienterne er. Samtidig vurderes en helikoptertjeneste af nogle fagfolk til at være stærkt overvurderet, siger amtsborgmester i Nordjylland, Orla Hav (S). Det er DSI, Institut for Sundhedsvæsen, der i undersøgelser har påpeget, at der ikke er dokumentation for, at lægehelikoptere og lægeambulancer redder liv. Fyns Amt har på det seneste været det amt, der har været længst fremme i overvejelserne om en lægehelikopter, og amtet havde i sommer kontakt til DSI i forbindelse med en folkehøring. Vicedirektør i Fyns Amt Peder Larsen oplyser, at amtet netop har henvendt sig til DSI igen for at høre, om der kan laves en grundigere og mere konkluderende undersøgelse af fordele og ulemper ved lægehelikoptere og lægeambulancer, og hvad en sådan undersøgelse i givet fald vil koste. - Hidtil har der manglet dokumentation for, om befolkningen har gavn af lægehelikoptere og lægeambulancer. Der er næppe tvivl om, at de øger trygheden i befolkningen, men spørgsmålet er, om de også redder liv og førlighed. Derfor har sundhedsudvalget besluttet, at sagen skal undersøges, så man har et beslutningsgrundlag, inden næste budget skal lægges, siger Peder Larsen. Ifølge sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen i Århus Amt er det planen, at amtet inden årsskiftet går i gang med at undersøge muligheden for en lægehelikopter, og at der snarest muligt holdes et møde med naboamterne. Ingen af naboamterne har endnu set et oplæg fra Århus Amt, men alle fire nabo-amtsborgmestre vil gerne deltage i en diskussion af mulighederne for en lægehelikopter, selv om de umiddelbart er skeptiske over for ordningen. - Hidtil har det i vores diskussioner altid været konklusionen, at lægehelikoptere er for dyre i forhold til de gevinster, de kan give. Afstandene i vores amt er for små til en lægehelikopter, selv om der er langt mellem husene herovre, siger Ringkøbings amtsborgmester, Knud Munk Nielsen (V). Viborg Amt har heller ikke haft lægehelikoptere på dagsordenen, og amtsborgmester Bent Hansen (S), der også er formand for Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg, peger også på, at lægehelikoptere er utrolig dyre. - Det er en for dyr og uhensigtsmæssig udnyttelse af de lægelige specialister, som der i forvejen er mangel på på sygehusene. Jeg mener, vi får bedre kvalitet i redningsarbejdet ved at udbygge den nuværende ambulanceservice og uddanne redderne til paramedicinere, siger Bent Hansen. I Vejle Amt oplyser oplyser amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen (V), at amtet på ingen måde har planer om en lægehelikopter. - I tidens løb har vi fået tilbud fra forskellige firmaer, men det har ikke haft en store interesse, for responstiden for vores ambulancer har altid været tilfredsstillende. Samtidig er lægehelikoptere en kostbar ordning, siger Otto Herskind Jørgensen. I dag kan en redningshelikopter fra Søværnets Operative Kommando tilkaldes til f.eks. de danske øer, hvis der opstår livstruende situationer, mens lægehelikoptere er kendt fra bl.a. Norge og Tyskland. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...