Lægehus uden læger

Praksisejere vil nødig væk fra midtbyen, og så frygter de problematiske patienter i Aalborg Øst.

Det nye sundheds- og kvarterhus i Aalborg Øst står stadig uden en eneste aftale med en praktiserende læge, selv om huset åbner om et år. Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening er gået sammen om at etablere huset, der skal være med til at tiltrække flere praktiserende læger til området. Prognoser viser, at lægemangel vil være udtalt i 2020, hvis der ikke bliver gjort en særlig indsats. Huset på Fyrkildevej får plads til seks praktiserende læger. Frygt for tunge patienter Lokkemidlet er helt nye faciliteter og kan trække på fælles funktioner som laboratorier, reception og pauserum. - Så lokalerne er attraktive og det er nemt at komme dertil med bus og i bil. Desuden er huslejen attraktiv, mener konsulent Dorte Alstrup Baden, Region Nordjylland. Han fermhæver, at lægerne i sundhedshuset får plads til sundhedspersonale, som kan aflaste dem. Der er der typisk ikke i de små toværelses lejligheder i midtbyen. Men ifølge konsulent Dorte Alstrup Baden, Region Nordjylland, er lægerne afventende af flere grunde. De vil gerne se byggeriet, før de siger ja til noget. - Sådan er der vel for mange private forretningsdrivende, bemærker Dorte Alstrup Baden. Men lægerne angiver også andre barrierer. - Vi vil jo især gerne have fat i nogle af de læger, som sidder i en solopraksis i Aalborgs midtby. Men tilbagemeldingen er, at de gerne vil blive i midtbyen, og så er der også fordomme om patientgrundlaget. Lægerne frygter, at de får patienter, som er tunge at håndtere med sociale og sproglige udfordringer, siger Dorte Alstrup Baden. Ifølge konsulenten er det dog en ubegrundet frygt. Oplysninger fra kommunen peger ikke på, at lægerne vil blive udsat for en sværere patientgruppe i Aalborg Øst end andre steder. - Det betyder noget økonomisk for lægerne, hvis konsultationerne varer længere men det er nok også en usikkerhed over for, om de rent fagligt kan tackle patienterne, siger Dorte Alstrup Baden. Det skal nok komme Hun er dog optimist. I Horsens har man bygget et lignende sundhedshus, og det er en succes. Når byggeriet på Fyrkildevej skyder i vejret, er det planen, at Region Nordjylland sætter ind med en ny charmeoffensiv over for lægerne. Bygherren behøver heller ikke at frygte for økonomisk tab på tomme lokaler. Det er aftalt, at huslejen garanteres i 10 år. Det vil sige, at Region Nordjylland betaler for de ledige lægelokaler, som ikke lejet ud ved åbningen. Det var ikke i går muligt at få en kommentar fra Kaj Bernth, formand for de praktiserende læger i Nordjylland.