Lægekorps til Læsø

LÆSØ:Et korps af læger fra hele landet skal være med til at aflaste den praktiserende læge på Læsø, som siden nytår har været alene om at tage sig af øens 2200 beboere. Det oplyser DR Nordjylland. Normalt er der to læger på øen, men siden læge Erik Søndergaard stoppede ved årsskiftet, har Niels Thøgersen været alene i lægehuset. Et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra Nordjyllands amt og de praktiserende læger vedtog i går en midlertidig løsning, der går ud på, at et korps på mindst 20 læger skal skiftes til at tage en weekendvagt på øen. Og forhåbentlig får en af dem lyst til at blive på øen. Gratis færgetransport, fri bolig og 27.500 kroner for en weekend-tjans. Det er det lokkemiddel, der skal være med til at løse lægemanglen på Læsø.