Lægekreds-pris til Thisted-overlæge

Overlæge Jens Juul fra medicinsk afdeling på Sygehus Thy-Mors har fået undervisningsprisen.

Over­læ­ge Jens Juul, til høj­re, fik over­rakt undervisningsprisen af en re­præ­sen­tant for de yng­re læ­ger i Lægekredsen for Nord­jyl­land, re­ser­ve­læ­ge Mor­ten Sig An­der­sen. Pri­vat­fo­to

Over­læ­ge Jens Juul, til høj­re, fik over­rakt undervisningsprisen af en re­præ­sen­tant for de yng­re læ­ger i Lægekredsen for Nord­jyl­land, re­ser­ve­læ­ge Mor­ten Sig An­der­sen. Pri­vat­fo­to

Lægekredsforeningen for Nordjylland har for 11. gang uddelt sin undervisningspris, og den gik i år til overlæge Jens Juul fra medicinsk afdeling på Sygehus Thy-Mors. Undervisningsprisen uddeles til ¿den sygehusafdeling, institution, almen praksis eller enkeltperson, der i det forgange år har ydet en særlig indsats for at fremme uddannelsen af yngre læger¿. Jens Juul er uddannelsesansvarlig overlæge på medicinsk afdeling på Thisted Sygehus, og Yngre Lægerådet på Sygehus Thy-Mors havde i sin indstilling anført, at ¿trods tider med udtalt lægemangel og overbelægning på afdelingerne, har han ikke sluppet sit fokus på vigtigheden af undervisning, evaluering og vejledning og har herved ydet et stort bidrag til både ¿ældre og nye¿ yngre lægers uddannelse¿. Prisen består i en skulptur af Hans Jørgen Nicolaisen, et diplom og en hædersgave på 7000 kr. Lægekredsens medlemmer er beskæftiget inden for Region Nordjylland, og der er for tiden 1792 medlemmer, fordelt med 698 yngre læger, 467 praktiserende læger og 627 speciallæger. dl.