Lægelig advarsel mod ny uddannelse

Overlæge Karsten Nielsen frygter at AAU alligevel sigter efter lægeuddannelse.

Aalborg Universitet bør holde sig til de ting, som universitetet er dygtig til og ikke forsøge at betræde helt nye uddannelsesstier. Det mener Karsten Nielsen, overlæge på Aalborg Sygehus' patologiske afdeling og tidligere formand for Foreningen af Speciallæger. Han frygter, at Aalborg Universitet på sigt satser på at uddanne læger, selv om universitetet har affundet sig med, at det her og nu højst kan blive en uddannelse rettet mod medicinalindustrien. - Jeg fornemmer, at universitetet satser på at bruge denne uddannelse som afsæt til en lægeuddannelse på et senere tidspunkt. Det vil være yderst uheldigt, hvis det sker, siger Karsten Nielsen. Han bygger sin fornemmelse på, at universitetet i højere grad betragter den nye uddannelse som en medicinsk uddannelse end som en ingeniøruddannelse. Han hæfter sig også ved, at universitetet har kæmpet for at få en seksårig uddannelse - det samme som lægeuddannelsen. Andre universitetsuddannelser er normeret til fem år. Det har Aalborg Universitet været nødt til at acceptere, at den nye uddannelse også bliver. Videnskabsministeriet vil ikke gå med til seks år. - Der bliver uddannet rigeligt med medicinske kandidater i Danmark, og der er bestemt ikke brug for, at endnu et universitet vil uddanne læger. Desuden er jeg og andre overlæger, som i givet fald skulle give kandidaterne den kliniske uddannelse, ikke interesserede i at lægge navn til en andenklasses lægeuddannelse. Det vil bestemt heller ikke være i de nordjyske patienters interesse. Karsten Nielsen frygter tillige, at det kan ødelægge Aalborg Sygehus' muligheder for at udvide samarbejdet med Aarhus Universitet. Sygehuset i Aalborg fungerer som uddannelsessted for de lægestuderende fra Århus. - Så længe en lægeuddannelse på Aalborg Universitet stadig spøger, udskydes planerne om at gøre Aalborg Sygehus til en mere integreret del af Aarhus Universitet gang på gang. Og jeg forstår faktisk godt denne tøven, for hvorfor satse på et tættere samarbejde, hvis det en skønne dag skal erstattes af samarbejdet med en lægeuddannelse i Aalborg. Karsten Nielsen påpeger, at Aalborg Universitet har sin styrke i ingeniøruddannelser - blandt andet mobiltelefoni - og uddannelser, som retter sig mod udvikling af turisme, landbrug og fiskeri. Han mener også, at universitetet er dygtig til mange humanistiske fag, blandt andet sprog. - Jeg synes, at Aalborg Universitet skal fortsætte ad den vej, som det med så stor dygtighed har sat kursen. Det er langt bedre end at kaste sig ud i helt nye områder. Karsten Nielsen understreger, at han intet har imod at Aalborg Universitet uddanner folk til medicindustrien. Det skal efter hans opfattelse bare ikke være noget, der på nogen måde minder om en lægelig uddannelse.