Lægemangel i hele Nordjylland

Læger 1. september 2004 06:00

NORDJYLLAND: Det er ikke kun på Læsø, lægesituationen spidser til. I Nordjylland er manglen på læger så markant, at der i øjeblikket er ti ledige praksiser. Og der er ikke noget, der tyder på en bedring den næste halve snes år. - Desværre ser det bare ud til at blive værre, erkender formanden for de praktiserende læger i Nordjylland, Svend Erik Åbom, Nibe. Han er bekendt med Læsø-lægen Erik Søndergaards planer og understreger, at en en praksis i ø-samfund formentligt vil være endnu vanskeligere at afhænde end praksis på fastlandet. - En ny læge skal have særlig lyst til at komme til en ø. I en situation hvor der er masser af praksiser at få, vil det begrænse antallet af mulige interesserede, siger Svend Erik Åbom. Hvis det ikke lykkes at få en ny læge til Læsø, vil der blot være en enkelt tilbage til at servicere hele øens befolkning - og den store tu-riststrøm i højsæsonen. - Jeg håber, at det vil lykkes for Erik Søndergaard at afhænde sin praksis. Men ellers vil situationen være ny, og så må vi prøve at se, hvad vi kan gøre. Måske er det muligt at skabe aflastning gennem en uddannelsesstilling hos Niels Thøgersen, forklarer formanden. - Vi har forsøgt at hjælpe de to Læsø-læger på bedst mulig vis. Økonomisk ved at skabe fornuftige honorarer for deres ekstraordinære arbejde - honorarer, som skulle gøre det muligt at indkøbe aflastning i perioder. - Og så er Læsø knyttet til den visiterende vagtlæge i Frederikshavn eller Aalborg. Det betyder, at første lægesamtale i aften- og weekendtimerne går til lægekollegerne på fastlandet. - Men det er korrekt, at lægerne på skift er bagvagt, hvis den visiterende læge mener, at patienten skal undersøges af en læge. Det kan ikke være anderledes - og er vel også en af de ting, der følger med at være læge på en ø, konkluderer Svend Erik Åbom. Han understreger samtidig, at de praktiserende læger i Nordjylland vil gøre, hvad de kan for at sikre læsøboerne de mest optimale vilkår. - Vi har endnu ikke haft en dybere drøftelse af sagen. Den vil vi selvfølgelig tage, når der er en ny situation, siger Erik Åbom. -cc

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...