Hospitaler

Lægemangel presser sig på i Thy

Et offentlige møde om sygehuse i Thy og på Mors blev til en diskussion om lægemangel

Fire regionspolitikere og cirka 30 borgere fra Thy og Mors havde tirsdag aften sat hinanden stævne på Østvildsund Færgekro for at drøfte Region Nordjyllands sygehusstruktur, og i særdeleshed fremtiden for Nykøbing Sygehus og forslaget fra regionens embedsmænd om at tilføre Thisted Sygehus 90 mio., kr. til et akutberedskab. De fire regionspolitikere var Vagn Kvist (R), Lene Kjeldgaard (V), Bente Lauridsen (SF) og Anton Kirk Toft (S). Endvidere sad i panelet Thisted-lægen Holger Juul Sørensen og sundhedskoordinator i Morsø Kommune Annelise Møller. Spørgsmålene til politikerne kom hurtigt til at dreje sig om lægemanglen, som er foruroligende stor på Mors, hvor praktiserende læge Frans Teschl, som efter 34 år i Nykøbing, stopper sidst på året, og det fik ham til at konkludere, at inden året er omme, står 4000 morsingboer uden læge, og han ville høre, hvordan politikerne ville tackle den situation. Inden læge Frans Teschls indlæg havde læge Holger Juul Sørensen beskrevet behandlerhuset Dokken, og i den forbindelse skar han ud i pap, at en tredjedel af de praktiserende læger i Region Nordjylland er over 60 år, at gennemsnitsalderen i Thisted Kommune er 56 år og på Mors 60 år, hvilket er den triste rekord i regionen. Anton Kirk Toft sagde til Frans Teschl spørgsmål, at der ofte bliver trukket vikarer ind for at dække behovet, men at det samtidig på langt sigt ikke var nogen god løsning, og så mente han, at København havde et overforbrug af speciallæger, som er to og en halv gang større pr. 1000 indbyggere end i Thy og Mors. Dokken Byggeriet af behandlerhuset Dokken i Thisted blev fra flere sider betegnet som en rigtig løsning for at trække unge læger til. På Mors er der i Ø. Jølby blevet etableret et praksiscenter, og på Nykøbing Sygehus er der indrettet et sundhedscenter. Der var dog blandt tilhørerne, og især fra Nykøbing-tandlægen Martin Vermehren, som gav udtryk for, at der i lighed med Thisted skulle bygges et behandlerhus på havnefronten i Nykøbing, og i den forbindelse mente han, at Morsø Sparekasse kunne være en fornuftig samarbejdspartner. Til det argument svarede Anton Kirk Toft, at det stort set var umuligt at skrabe pengene sammen til et byggeri i størrelsesordenen af 20 - 22 mio. kr., som Dokken i Thisted kostede at bygge. Lægehelikoptere I den anekdotiske afdeling spøgte læge Frans Teschl ved at sige, at han i første omgang troede, at lægehelikoptere skulle flyve læger til Thy og Mors, og generelt var holdningen blandt regionspolitikerne, at der i stedet burde satses på paramedicinere i veludstyrede ambulancer. poul.erik.tarp@nordjyske.dk