Hospitaler

Lægemangel rammer hårdt i yderområderne i Danmark

Pengene fosser ud af kassen til vikarer på Skagen Sygehus

SKAGEN:- Der er alt for få læger i Danmark, og en mangelsituation rammer altid yderområderne først og hårdest, og det er Skagen Sygehus desværre et alt for godt eksempel på. Udmeldingen kommer fra sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard, Sygehus Vendsyssel, som Skagen Sygehus er en del af. - Der er ikke noget galt med Skagen Sygehus, men der er derimod noget galt med selve uddannelsessystemet, der ganske enkelt ikke producerer læger nok, og i øvrigt ikke har gjort det i mange år, understreger hun og tilføjer, at det er hovedgrunden til, at det er så svært at få besat de to ledige stillinger som sygehuslæger på Skagen Sygehus. Der er således ikke lægeuddannelsesstillinger på Skagen Sygehus, og det vil med andre ord sige, at man ikke finder eksempelvis reservelæger og 1. reservelæger på stedet, der netop er i turnus på vej til deres uddannelse som speciallæger. - Vi har valgt, at det skal være sygehuslæger i Skagen ud fra den betragtning, at de skal have et fast og permanent forhold til sygehuset og ikke bare være på gennemgang, siger Ingeborg Thusgaard. Skagen Sygehus har i dag fire fastansatte sygehuslæger, og de er lidt forenklet sagt meget brede i deres uddannelse - og er altså dermed ikke speciallæger. Stillingskategorien som sygehuslæge findes almindeligvis kun på landets små blandede sygehuse, og kun undtagelsesvis og under helt specielle omstændigheder på de større sygehuse. - Vi må samtidig også erkende, at Skagen ligger meget langt væk fra metropolerne i en tid, hvor alle vil til København, Århus, Odense eller Aalborg, og så hjælper det jo ikke så meget, at vi er mange der synes, at byen er dejlig. Sygehusdirektøren peger endvidere på, at den megen debat om Skagen Sygehus' fremtid nok heller ikke har virket befordrende på at sige ja tak til en fast stilling på stedet. - Det er vel de færreste, der har mod på at rive en hel familie op for at flytte til Skagen, hvis man samtidig er usikker på sygehusets fremtidige beståen, pointerer Ingeborg Thusgaard. Skagen Sygehus har igennem de seneste 9-10 måneder dækket vagtberedskabet ind ved at købe kostbare lægevikartimer til mindst det dobbelte af en normal timeløn. Timerne er købt af de fastansatte læger og af udefrakommende læger, og man har været nødt til at gøre det for, at den akutte medicinske modtagefunktion kan fungere døgnet rundt. Ifølge Ingeborg Thusgaard koster det Skagen Sygehus et sted mellem 50.000 og 75.000 kr. ekstra om måneden at dække vagtplanerne ind med vikarer. - Og det er naturligvis ærgerligt at bruge så mange penge på den konto, erkender sygehusdirektøren og oplyser samtidig, at sygehuset i 2003 har et budget på ca. 14 mio. kr. Der er 14 indlagte patienter på Skagen Sygehus, og sygehuset råder ialt over 18 sengepladser. De resterende fire sengepladser er solgt til Skagen Kommune, der bruger dem til f.eks. genoptræningspladser. - Det kan godt være, at tingene rent stillingsmæssigt ikke ser så lyse ud lige nu for Skagen Sygehus' vedkommende. Men det er såmænd ikke første gang, at vi har været nødt til at slå ledige lægestillinger op flere gange på andre sygehuse, så jeg opgiver ikke håbet af den grund, siger Ingeborg Thusgaard.