Lægemangel sættes nu på den politiske dagsorden

Politikerne i Thisted Kommune vil nu drøfte problemet med lægemangelen i Thy

Det er ikke kun i Sydthy lægemangelen er ved at spidse til. Også i Nordthy, hvor afgangen af en læge i Tømmerby til april, får det til at tynde ud blandt lægerne også i den nordlige del af kommunen. Arkivfoto

Det er ikke kun i Sydthy lægemangelen er ved at spidse til. Også i Nordthy, hvor afgangen af en læge i Tømmerby til april, får det til at tynde ud blandt lægerne også i den nordlige del af kommunen. Arkivfoto

Nu skal der ageres lokalt fra Thisted Kommunes side, så vi kan finde en løsning på problemet med lægemangel. Sådan lyder det fra Ejnar Frøkjær,(S), der er formand for social- og sundhedsudvalget. Derfor skal han og formanden for omsorgsudvalget Povl Bojer (løsgænger) mødes med borgmester Erik Hove Olesen (S) på torsdag i næste uge. - Fra kommunens side har vi pligt til at sørge for, at borgerne har adgang til en læge. Derfor vil vi nu også sætte os sammen og i første omgang drøfte, hvad vi fra kommunens side kan gøre, for at afhjælpe problemet, siger Ejnar Frøkjær. Han har ikke nogle konkrete forslag på bordet endnu, men tanken med at etablere et eller to nye større lægehuse som Behandlerhuset Dokken i Thisted, er den løsning han umiddelbart ser for sig. - Vi vil gerne fra kommunens side tage initiativ til, at der gøres noget, og vi er også indstillet på at være fødselshjælper, så en løsning kan blive mulig. Vi skal nu drøfte, hvordan vi bedst griber det an, siger Ejnar Frøkjær. I Sydthy og Nordthy, hvor problemet er ved at spidse til, er lægerne i de berørte områder meget åbne overfor, at indgå i et konstruktivt samarbejde med kommunen og regionen om at få løst problemet. Både lægerne i Nors, Hanstholm og Tømmerby er enige om, at en eller anden form for et centralt beliggende lægehus er vejen frem. - Det er da på sigt det, der skal til, men om det tiltrækker de yngre læger, ved jeg ikke, for vi har eksempelvis i Nors haft en lægeklinik med flere læger. Alligevel var det umuligt for os at tiltrække en ny læge til vores praksis, siger Carsten Andreasen fra Lægeklinikken Nors. Dog afviser han ikke tanken, og han har tilmed en ide til, hvor sådan et større behandlerhus kunne ligge. - Her i Nors har vi en lægeklinik, og vi har endda plads i overskud i klinikken, efter vi ikke fik genbesat pladsen efter den kollega, der gik på pension for et år siden. Så det kunne da lade sig gøre, at udvide vores klinik, og så etablere os sammen med de andre læger i området, der ville have lyst til det, siger Carsten Andreasen. I Vestervig, hvor problemet også presser sig på, har formanden for Vestervig Håndværker- og Borgerforeningen, Keld Jensen peget på, at et behandlerhus kunne placeres i det gamle sygehus i Vestervig, som står tomt, og som i forvejen ejes af Region Nordjylland. Så ideerne er ved at komme på bordet. - Vi venter nu på, at politikerne kommer på banen med et udspil, for vi vil da gerne samarbejde om at få løst problemet, siger lægen fra Nors, Carsten Andreasen.