Lægemangel

{ Der mangler 1000 danske speciallæger i Danmark – hver syvende stilling står ledig. { Det er især amter som Nordjylland, Bornholm, Storstrøm og Sønderjylland, der har akut mangel på læger. { Udbudet af læger falder, og det forventes, at Danmark vil mangle 2000 speciallæger indenfor de næste fem år. { Efterspørgslen på speciallæger er steget med fem-otte procent årligt siden 1990. { Siden 2003 har det svensk/polske firma Paragona rekrutteret 120 polske læger til landet. { Nordjylland var det amt, der modtog en polsk læge for første gang. Det var i 2003.