Lægemanglen var forudset

I et læserbrev 16. september skriver Keld Gydum, at lægemanglen var forudset allerede for fire - fem år siden. Desværre er det rigtigt.

Så langt er vi enige, men herefter høre enigheden op. Keld Gudum mere end antyder, at jeg - og amtet - skulle have sovet i timen og beskylder os for ikke at have gjort noget ved sagen. Ansvaret for, at der uddannes læger nok på universiteterne, er regeringens, og ansvaret for, at der er tilstrækkeligt med speciallæger, ligger hos Sundhedsstyrelsen, som fastsætter den videreuddannelseskapacitet, amterne skal have. Når vi i dag mangler speciallæger, skyldes det forhold, der går helt tilbage til sidst i 80'erne. Det tog nemlig mange år at færdiguddanne en speciallæge - godt 20 år i gennemsnit - universitetstiden medregnet. Keld Gydum kan mene, at jeg har ansvaret for meget, men her må jeg melde pas! Den minister, der nedsatte kapaciteten på lægestudiet, hed Bertel Haarder. Nordjyllands Amt har på ingen måde ligget på den lade side. For flere år siden begyndte vi at belønne de yngre læger lønmæssigt, hvis de ville blive i landsdelen efter endt turnus. Ligeså gav vi - som et af de få amter i landet - en særlig lønforhøjelse til dem, der ville videreuddanne sig til praktiserende læger. Det har tilsyneladende forbigået Keld Gudums opmærksomhed, at amtet sidste år rekrutterede 26 speciallæger fra Polen, og i disse dage kommer der yderligere 8. Også næste år vil der komme polske speciallæger, herunder speciallæger til almen praksis. Sidstnævnte sker i samarbejde med de praktiserende lægers organisationer både nationalt og lokalt. Lokalt samarbejder amtet også med de praktiserende læger om andre projekter, der kan forbedre forholdene. Kære Keld Gydum, jeg er ikke overfølsom for kritik, men næste gang du føler trang til at kritisere mig, vil du så ikke lige sikre dig, at du sender den det rigtige sted hen først?