Lægemidlet edta må godt kaldes virkningsløst

KØBENHAVN:Højesteret stadfæstede i går, at udtalelser om, at edta-behandling er virkningsløs, ikke er retsstridige. Edta bruges til behandling af åreforkalkning. Sagen var anlagt af Sandinavian Board of Chelation Therapy mod lægelig direktør Svend Juul Jørgensen og læge Bernadette Guldager. Edta-lægerne mente, at de to læger havde udtalt sig om edta-behandlingen på et uberettiget grundlag, men de fik ikke medhold fra Højesteret. Edta-behandling er en medicinsk behandling, der siden 1960'erne har været brugt mod åreforkalkning i en række lande, navnlig i USA, og siden 1987 i Danmark af medlemmer af en skandinavisk sammenslutning af edta-behandlere. Der foreligger talrige meddelelser om, at behandlingen efter klinisk erfaring har gavnlig effekt, men ingen kontrollerede videnskabelige undersøgelser har dokumenteret det. I 1990 blev det i en dansk videnskabelig undersøgelse konkluderet, at det ikke kunne påvises, at edta havde virkning på åreforkalkning. De to læger, Svend Juul Jørgensen og Bernadette Guldager, der havde stået for undersøgelsen, udtalte i medierne, at edta-behandlingen havde bivirkninger og var uden virkning på åreforkalkning. På det grundlag frarådede de, at behandlingen blev anvendt. I debatten gav praktiserende edta-læger udtryk for, at den undersøgte behandling adskilte sig fra den praktiserede, og at konklusionerne derfor ikke kunne overføres. Svend Juul Jørgensen og Bernadette Guldager udtalte over for dette, at de ved undersøgelsen havde foretaget samme behandling, som den, der blev praktiseret. Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed udtalte efter en klage fra edta-lægerne, at der ikke forelå videnskabelig uredelighed i forbindelse med edta-undersøgelsen. Bernadette Guldager skrev en ph.d.-afhandling på grundlag af undersøgelsen, og en række protester fra edta-læger mod afhandlingen blev afvist af universitetet. Sammenslutningen af edta-behandlere anlagde herefter sag for at få dom for, at de to lægers udtalelser om undersøgelsen og edta-behandlingen var ubeføjede, men det fik de ikke medhold i. Højesteret fastslog onsdag, at udtalelserne ikke var ubeføjede. Udsagnene om, at edta-lægernes behandling er virkningsløs, var baseret på en lægefaglig vurdering på grundlag af en videnskabelig undersøgelse, og der var intet grundlag for at anse dem for retsstridige. Efter resultatet af undersøgelsen var det berettiget at fraråde behandling med edta, og det var ikke retsstridigt, at Svend Juul Jørgensen og Bernadette Guldager i den offentlige debat om dette anførte, at de havde undersøgt edta-lægernes behandling, idet de havde det fornødne grundlag for at anse forskellen mellem den undersøgte behandling og edta-lægernes behandling for betydningsløs. Landsretten er tidligere nået til samme resultat. /ritzau/