Lægen ordinerer motion

LØKKEN-VRÅ:Borgerne i Løkken-Vrå Kommune får nu også mulighed for at deltage i projektet "Motion på recept". Det har i en årrække været gennemført med succes i blandt andet Brønderslev, og projektet er blevet en så stor succes, at det nu tilbydes også i Løkken-Vrå. Formand for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF), understreger, at det er læger, der skal henvise. Det er tanken at Sund By skal stå for initiativet lokalt. I Brønderslev var tilbuddet via Sund By, der har lokaler og personale. Der er personer, lægerne skønner, der vil få helbredsmæssig gavn af det. Formålet er at undersøge, hvor stort behov, der er for "Motion på recept". Via træning er der mulighed for at mindske eller helt undgå medicinsk behandling, eller det kan være i form af at undgå komplikationer til sygdommen. Projektet har nu fået nyt indhold, fordi det kan rumme flere muligheder for motion end i forsøgs-projektet. Lægen henviser patienten til en sundheds-samtale med en fysioterapeut, som sammen med patienten finder ud af, hvad der videre skal ske.