Læger: Dårligere betjening

Nordjyderne vil få dårligere sundhedsbetjening, hvis Aalborg Universitet får lov til at oprette en ny lægeuddannelser. Det skriver Lægeforeningen i et notat til Akkrediteringsinstitutionen. Ender det med et ja til AAU, frygter foreningen, at samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Aalborg Sygehus vil blive afbrudt. Konsekvensen “vil være alvorlige problemer for opretholdelsen af de såkaldte højt specialiserede funktioner i regionen”. Dermed vil et nyt studium i Aalborg efter lægeforeningens mening ikke have de nødvendige menneskelig og forskningsmæssige kompetencer og ressourcer. De vil heller ikke komme “i en lang årrække”. - Konsekvenserne heraf vil efter Lægeforeningens vurdering blive forringet kvalitet af de sundhedsmæssige ydelser i regionen, skriver foreningen, som også spår, at der vil være “en udpræget risiko for, at en lang række de nuværende ansatte læger/specialister vil “lade fødderne tale” og søge udfordringer andre steder i landet”. Endelig afviser lægeforeningen, at lægemanglen kan begrunde oprettelsen af den nye uddannelse. På de tre eksisterende lægeuddannelser er der fra i år sket en udvidelse af antallet af optagne med 200 årligt, og det vil, mener foreningen, rigeligt dække behovet på landsplan.