Læger er utilfredse med Læsø-løsning

Amtets forslag om at opgradere en Falckredder får hård modtagelse

LÆSØ:Når politikerne i amtets sundhedsudvalg i morgen sejler til Læsø, vil de blive mødt med alt andet end en mild sommerbrise. Med i bagagen har politikerne en mulig løsning på øens lægeproblemer, men planerne om at opgradere en af Læsøs Falckreddere, så han kan tage sig af akut sygdom, bliver mødt med kritik. - Det er slet ikke en løsning, der opfylder borgernes behov. Læsø har brug for to praktiserende læger, og indtil da bør man fortsætte den midlertidige ordning med en weekendvagt, tordner Eddie Nielsen, der er formand for de praktiserende lægers organisation i Nordjylland. Amtets nye forslag går ud på at uddanne en af Læsøs reddere til såkaldt paramediciner. På den måde vil ambulanceberedskabet kunne håndtere akut sygdom og vurdere, om en patient skal sejles eller flyves til et af de nordjyske hospitaler. Er sygdommen mindre alvorlig, kan paramedicineren afslutte behandlingen i patientens eget hjem. - Der er kun få akutte sygdomme i en befolkning af Læsøs størrelse, og derfor har borgerne i stedet brug for endnu en almindelig læge, der kan kigge på halsbetændelser og sy sår sammen, siger Eddie Nielsen, der mener, at amtet bør gøre mere for at skaffe Læsø den ekstra praktiserende læge, der har manglet siden januar 2005. Han henviser til Samsømodellen, hvor Århus Amt ejer og vedligeholder øens lægepraksis, mens lægen selv ikke har penge i klemme. - På den måde kan en læge slå sig ned på Læsø i et år eller to uden at sætte penge på spil og derefter rejse, hvis det alligevel ikke er noget, fortsætter Eddie Nielsen. Som udgangspunkt skal amtets model med en paramediciner være en midlertidig løsning, der erstatter den nuværende weekendordning, hvor en læge fra fastlandet tager turen til øen for at behandle syge patienter. Løsningen kan dog blive udvidet til at gælde i døgndrift. Prisen for en døgndækkende paramediciner vil ligge på 700.000 kroner om året. Til sammenligning ligger udgifterne til weekendvagten på omkring det dobbelte. - Men det handler om, hvilken kvalitet man vil tilbyde sine borgere, og skal alle have lige behandling, er en paramediciner ikke løsningen, fastslår Eddie Nielsen. Formanden for amtsrådets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF), afviser forud for mødet med kommunalpolitikerne på Læsø, at den nuværende afløser-ordning kan fortsætte. Den er alt, alt for dyr, mener han. - Jeg fornemmer klart, at der ikke længere er politisk vilje til så dyr en ordning, siger Karl Bornhøft. Han tilføjer, at amtspolitikerne har det samme hovedmål som de praktiserende lægers organisation: At få besat det ledige lægejob på Kattegat-øen. - Lægernes formand har ret i, at en paramediciner ikke sikrer en ekstra person til at modtage borgere med halsbetændelse og lignende. Når jeg alligevel finder forslaget om en paramediciner interessant, skyldes det, at dét sikrer, at i de få akutte sygdomstilfælde, der opstår, mens øens eneste læge ikke har vagt, kan man få hjælp, siger Karl Bornhøft.