Læger frygter flere døde

Praktiserende læger i Skagen advarer om katastrofale følger for skagboer og turister

SKAGEN:De praktiserende læger i Skagen, som er fordelt på to lægehuse, advarer kraftigt om, at en lukning af Skagen Sygehus vil koste liv. - Som konsekvens af en lukning af sygehuse vil mange de kommende år dø, og flere helt unødigt miste førligheden, hedder det i en samlet udtalelse fra de private læger i Skagen. Der er flere end 900 akutte indlæggelser årligt på det offentlige Skagen Sygehus, og det bliver i fremtiden endnu mere livstruende at være skagbo eller gæst i Skagen, hvis politikerne i amtsrådet lukker det lokale sygehus. - Det er mange skæbner, vi taler om. Ved akutte medicinske lidelser er det meget vigtigt, at lægebehandling iværksættes hurtigt. For eksempel har det afgørende indflydelse ved blodprop i hjertet, at den medicinske behandling straks indledes. Det kan ikke gøres uden Skagen Sygehus. De praktiserende læger har hidtil også indlagt akutte kirurgiske patienter på Skagen Sygehus i de tilfælde, hvor lægerne har været i tvivl om patientens chancer for at overleve den lange transporttid til Frederikshavn. Efter amtspolitikernes plan skal disse patienter i fremtiden transporteres til Hjørring - altså 64 kilometer og ikke 42 kilometer som i dag til Frederikshavn. Muligheden for at de nævnte patienter overlever forringes med andre ord yderligere. - Hele kommunens sundhedsarbejde er bygget op omkring sygehuset. Hjemmeplejen er afhængig af sygehuset, og vi praktiserende læger er meget afhængige af sygehuset, dets dygtige personale og faciliteter i form af laboratorie og røntgenafdeling. Lægerne nævner også alvorlige konskvenser for brugere af det lille dagcenter for psykisk syge, for patienter, der genoptrænes i centret ved sygehuset, for de ældre, der ude i hjemmene behandles og tilses af et såkaldt gero-team og så videre. - Hvad skal der blive af alt det? Kan det overhovedet ersattes? Og hvad med de mange skader, som vi hidtil har sendt i røntgen på Skagen Sygehus. Det er lystsejlere, cykelturister og ikke mindst mange fastboende, som i følge forslaget om at lukke sygehuset skal ud på en regulær dagtur med bus for i Hjørring af få behandlet eller endog blot udelukket brud på for eksempel en finger. De praktiserende læger i Skagen har i lægehusene netop fra amtet modtaget en flot brochure - til udlevering til patienterne - om sygehusvæsnet, hvor det blandt andet hedder: "Medicinske patienter er ofte ældre borgere, som kan have glæde af at blive behandlet på et sygehus i nærheden af deres pårørende. Nordjyllands Amt arbejder derfor for at bevare de lokale sygehuse og tage udgangspunkt i patienternes ønske om at blive behandlet i deres lokale område". - Måtte det være sandt, udtaler de praktiserende læger i yderområdet Skagen.