Læger gidsler i et politisk spil

FØDEKLINIK:Amtets sundhedsudvalgsformand, Karl H. Bornhøft, kender tilsyneladende ikke lægeforeningens etiske regler § 14 Ret/pligt til deltagelse i den sundhedspolitiske debat: En læge, der bliver opmærksom på forhold, som lægen opfatter som sundhedsfagligt uforsvarlige, bør tilkendegive sin mening herom ved deltagelse i den offentlige debat. Ifølge Karl Bornhøfts synspunkt (5.2.) har yngre læger i Frederikshavn, formidlet af reservelægerådsformanden, gjort opmærksom på forhold ved den jordemoderledede klinik, som ikke har været afklarede. Konstruktionen af klinikken er naturligvis omdiskuteret, fordi den er i strid med sundhedsstyrelsens faglige rådgivning. Men Margrethe Møller, fødselsoverlæge, på Aalborg Sygehus, har i NORDJYSKE Stiftstidende (1.2.) afvist, at det kan være farligt at føde på en fødeklinik uden læger eller sygeplejersker. Hun anfører, at "yngre læger i Frederikshavn(som har deres allerførste lægeansættelse) skal kun hjælpe i livstruende situationer med at give førstehjælp til nyfødte". Hvem skal uddanne og træne disse yngre læger i dette yderst vanskelige speciale, som selv speciallæger i børnesygdomme og speciallæger i intensiv medicin med jævne mellemrum skal have opfrisket? Hvem har ansvaret for resultatet af denne behandling af børnene? Når en yngre læge står overfor en opgave han/hun ikke er kompetent til, skal han/hun altid kalde en mere erfaren læge, som herefter har ansvar for behandlingen. Hvilken læge er det? Hvor tidligt kan han/hun være til stede? Og hvordan holder vedkommende sin kompetence ved lige, eftersom vi taler om sjældne begivenheder? (De fleste steder i landet uddanner og træner man yngre læger, som kan komme ud for at varetage den første del af en genoplivning. På hele sjælland får alle nyansatte læger på børneafdelingerne og intensinafdelingerne et 2-dages kursus i genoplivning af nyfødte, et kombineret og praktisk kursus. Derudover bliver speciallægerne løbende opdateret). Et generelt spørgsmål melder sig nu: Har nyfødte overalt i landet ret til kvalificeret lægehjælp? Har yngre læger overalt i landet ret til anstændige arbejdsvilkår? Men spørgsmålet om yngre lægers kompetence i disse alvorlige situationer er imidlertid irrelevant ifølge Karl Bornhøfts udsagn i avisen i dag: "alle ved, at funktionen i Frederikshavn ikke er baseret på tilkald af reservelæger"! (Det vil sige, det var en fejl, at en yngre læge blev tilkaldt til klinikken? Skylder man så ikke vedkommende en stor undskyldning?) Er vi så nået frem til en endelig afklaring af den jordemoderledede klinik i Frederikshavn: Jordemødre har den fulde omsorg for såvel den fødende som den nyfødte? Og Karl Bornhøft påtager sig det fulde ansvar for konstruktionen? Så kan nordjyderne frit og velinformerede vælge deres fødested. Til sidst: en stor ros til de yngre læger i Frederikshavn, som på smukkeste vis har levet op til vores etiske regler, med den risiko (i Nordjylland) at blive hængt ud på det groveste i pressen af vores sundhedsudvalgsformand. De yngre lægers budskab: informér korrekt, lad være at foregøgle en hjælp, som ikke findes, og lad så nordjyderne vælge frit hvor de vil føde, men: lad være at bruge de yngre læger som gidsler i det spil. De har ingen chance for at opfylde forventningerne.